Bedrijven investeren te weinig in digitaliseren

Bedrijven investeren te weinig in digitaliseren
Steeds meer investeringen zijn vooral gericht op vergroening.

Investeringen in het digitaal maken van bedrijven en investeringen die zijn gericht op het klimaat werden de afgelopen tijd populairder. Europese bedrijven hebben vorig jaar weer evenveel geïnvesteerd als voor de coronacrisis.

Volgens de Europese Investeringsbank (EIB) is dat te danken aan de steunprogramma’s die landen opzetten om bedrijven overeind te houden en banen te behouden. Zo zijn de investeringen in nog geen twee jaar weer op het oude niveau, terwijl dat bij de vorige financiële crisis meer dan tien jaar duurde.

Vergeleken met de VS lopen Europese landen achter op het gebied van digitalisering. Dat zou ongunstig kunnen zijn voor de arbeidsmarkt hier, aldus het EIB. De bank berekende dat in de EU 33 procent van de mensen werkt bij een bedrijf dat niets doet op digitaal gebied, terwijl dat in de VS maar voor zo’n 20 procent geldt.

Vergeleken met andere Europese landen doen Nederlandse bedrijven het vaakst ‘groene’ investeringen, aldus de EIB. Sinds de start van de coronacrisis zijn zulke duurzame investeringen enigszins op pauze komen te staan, maar bedrijven spreken de verwachting uit deze de komende tijd weer op te voeren.

De EU loopt wat duurzame investeringen betreft voor op de VS. Wel worden de investeringen vaker gedaan door bedrijven uit de wat rijkere landen, in Noord- en West-Europa.

Diezelfde trend is te zien op het gebied van digitalisering. Rijkere landen zagen hun bedrijven aanpassingen doen om meer digitaal te werk te gaan, in armere landen gebeurde dat minder. Zo zijn bedrijven uit armere landen straks minder goed voorbereid op zich aanpassen aan de klimaattransitie en digitalisering, aldus de EIB. Ook zouden die landen dan minder goed kunnen profiteren van de mogelijkheden die die ontwikkelingen bieden.