Bedrijven innoveren onvoldoende

In het Nederlandse bedrijfsleven wordt beter gepresteerd (+9%) en meer geïnvesteerd in R&D (+14%). Er wordt echter minder geïnnoveerd. Dit blijkt uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2008.

Meer dan tachtig procent van de Nederlandse bedrijven richt zich nog steeds eenzijdig op efficiency en kostenverlaging. Uitzonderingen zijn bedrijven in de ICT, Zakelijke Dienstverlening en Media & Entertainment.

Innovatieve bedrijven laten hun R&D beter renderen door het sneller introduceren van management vernieuwingen, sterke aandacht van het management voor kennisdeling, platte organisatiestructuren met ruimte voor zelforganisatie en diverse contacten met klanten en leveranciers.

Bedrijven die werk uitbesteden aan lagelonenlanden, komen vaak bedrogen uit, zo blijkt uit het onderzoek. Eén op de drie Nederlandse bedrijven besteedt werk uit aan lagelonenlanden, maar een succesverhaal is deze ‘offshoring’ meestal niet.

Voor 85 procent van de Nederlandse bedrijven blijven de resultaten van de uitbesteding achter bij de verwachtingen. Doelstellingen worden niet gehaald, en de winstverwachtingen vallen na de uitbesteding tegen. Ondertussen verdwijnt in Nederland kennis en werkgelegenheid.

‘Kostenbesparing door offshoring is al jaren een hype,’ vindt hoogleraar Henk Volberda. Hij is medeauteur van het onderzoek, dat gehouden is onder 10.000 Nederlandse ondernemingen. Dertig procent van de Nederlandse bedrijven verplaatst werk naar het buitenland. Daarvan is slechts vijftien procent enthousiast.

De rest ervaart offshoring als eenrichtingsverkeer. Het werk verdwijnt uit Nederland, de kosten gaan omlaag, maar de bijdrage aan omzet en winst vallen tegen. Vooral de innovatie wordt het slachtoffer. In 2007 nam de innovatie in Nederland met drie procent af.

Gerelateerde artikelen