Bedrijven huiverig voor fiscale wijzigingen

Nederlandse bedrijven lijken huiverig voor de op handen zijnde fiscale wijzigingen in de vennootschapsbelasting die in 2010 van kracht moeten worden. Deloitte vroeg ruim twintig van haar grote cliënten naar de mogelijke gevolgen. Een overgroot deel van de bedrijven geeft aan dat ze door invoer van de betreffende maatregelen een verdere verslechtering van het investeringsklimaat voorzien.

“Als de groepsrentebox verplicht wordt gesteld, zoals in de voorstellen staat beschreven, zijn de mogelijkheden voor renteaftrek in veel gevallen te beperkt”, aldus Peter Kavelaars, partner bij Deloitte Belastingadviseurs en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

“De staatssecretaris van Financiën heeft vermoedelijk te veel oog gehad voor de baten, en te weinig voor de niet aftrekbare rentelasten die substantieel zullen zijn. In dat opzicht is de oorspronkelijk voorgestelde groepsrentebox veel gunstiger.

Bovendien werken de voorgestelde renteaftrekbeperkingen ongunstig, zij het dat de effecten per soort bedrijf sterk verschillen. Het is zeer de vraag of de voorstellen in hun huidige vorm zullen leiden tot een verbetering van het Nederlandse vestigingsklimaat.

Fiscale aspecten van concernfinanciering. 5 PE punten

Actueel eendaags seminar
Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën pakt de renteaftrek van internationaal opererende bedrijven aan. De aangekondigde wijzigingen van fiscale aftrek van rente gelden niet alleen voor de aftrekbaarheid van groepsrente, maar ook van externe (bank)rente. Dit laatste zal voor de financiële praktijk verregaande consequenties hebben. Prof. dr. mr. Edwin Heithuis praat u bij op 30 september van 14:30 tot 20:30. Lees meer…

 Bedrijven waar de maatregelen een duidelijk ongunstig effect hebben, zullen eerder een vestigingsplaats buiten Nederland overwegen. Daarbij komt nog eens dat de door de huidige voorstellen gecreëerde onzekerheid, twijfels oproept bij bedrijven over de fiscale zekerheid van hun fiscale positie in Nederland. Dit alleen al kan voldoende zijn om voor een ander land te kiezen.”

De door Deloitte benaderde bedrijven geven aan dat er duidelijkheid moet komen over de bestemming van de opbrengsten die uit de nieuwe regeling voortkomen. Zo zou 61 procent van de bedrijven de opbrengsten van deze regeling graag gebruikt zien voor een verdere verlaging van het VPB-tarief.

“Een andere, meer logische bestemming voor deze opbrengsten zou het verlagen van de loonkosten kunnen zijn”, meent Kavelaars. “Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen vrij hoge arbeidskosten. Met deze inkomsten kan gekeken worden naar een verlaging van de loonkosten, dat zou de werkgelegenheid ten goede komen. Een aantal bedrijven noemt deze richting ook als wenselijk.”

Zoals de maatregelen nu zijn voorgesteld, verwacht een aantal bedrijven dat zij juist gedwongen worden hun lange termijn strategie en investeringsplannen naar beneden bij te stellen en sluiten zij gevolgen voor de werkgelegenheid niet uit.

“Het is gewenst dat op korte termijn duidelijkheid wordt verschaft over de aanwending van de vrijkomende middelen ter grootte van circa twee miljard euro. Tevens is het wenselijk dat de economische effecten van de voorstellen die het CPB heeft doorgerekend bekend worden”, aldus Kavelaars. “Dan zou het pakket veel beter zijn te beoordelen”.

 

Gerelateerde artikelen