Bedrijven draaien alleen op voor energietransitie

Burger wil wel voor duurzaamheid, maar niet de rekening daarvan.

Bedrijven hoeven niet te rekenen op hulp van de burgerij bij het betalen van de energietransitie. Zeven op tien Nederlanders wil niet bijdragen via belastingen of salaris.

Zij stellen dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor de energietransitie. Driekwart van de ondervraagden vindt dat het Nederlandse bedrijfsleven onvoldoende aandacht besteedt aan verduurzaming.

Dit blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zelfstroom onder ruim duizend Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Het gros van de werkende Nederlanders weigert financieel bij te dragen aan verduurzaming van het bedrijfsleven via inkomstenbelasting (84 procent) of salaris (91 procent). Vooral hoger opgeleiden zijn hardnekkig in hun weigering. 84 procent van deze groep houdt de hand op de knip. Lager opgeleiden zijn iets minder stellig (74%).

Wat Nederlanders wel een goed idee vinden (78%)  is als de overheid niet-duurzame bedrijven meer gaat belasten.  Nederlanders willen wel graag met duurzaamheid vereenzelfigd worden, zo blijkt verder uit het onderzoek. Ruim een derde (37%) van de Nederlanders werkt liever voor een organisatie die zich meer met duurzaamheid bezighoudt dan hun huidige werkgever.