Bedrijven doen zelden aangifte cybercrime

Slechts één op zeven cyberslachtoffers doet aangifte. Vooral niet bij malware en hacks.

Slechts één op zeven slachtoffers van cybercriminaliteit doet aangifte bij de politie. Met name delicten die gericht zijn op ICT-systemen, zoals malware, ransomware, hacken en DDoS-aanvallen worden zelden aangegeven. Bij degenen die wel aangifte doen leidt het vaak tot ontevredenheid: de politie zou onverschillig reageren en de problemen zouden niet opgelost worden. Dit blijkt uit een nieuwe studie van het NSCR en de Erasmus Universiteit.

Het onderzoek bij zo’n 500 MKB’ers en evenveel burgers was bedoeld om te onderzoeken welke delict- en slachtofferkenmerken de aangiftebereidheid na cybercriminaliteit voorspellen. Zo blijkt men vaker bereid om ernstige delicten aan te geven. Verder wordt criminaliteit gericht op ICT-systemen (zoals malware en hacken) minder vaak bij de politie gemeld dan interpersoonlijke delicten (zoals online bedreiging en cyberstalking) en vormen van online fraude (zoals identiteitsfraude en marktplaatsfraude). Ook blijkt dat één op de drie slachtoffers de cybercriminaliteit wel bij andere organisaties meldt, zoals banken, meldpunten en helpdesk. Er zat verder weinig verschil tussen de meningen van de gevraagde ondernemingen en burgers.

(bron: ANP)Gerelateerde artikelen