Bedrijven breken lans voor hergebruik van materialen

Bedrijven breken lans voor hergebruik van materialen
Hergebruik is een business waar meer dan 30 miljard euro in omgaat.

Bedrijven, ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen organiseren de komende dagen evenementen over hergebruik. Tijdens de week kunnen bedrijven, instellingen en overheden elkaar vinden en van elkaar leren tijdens allerhande workshops.

De Week van de Circulaire Economie is deze week voor de zevende keer. Bedrijven willen het onderwerp verder onder de aandacht brengen. Volgens experts valt er namelijk nog veel te winnen en kunnen veel afvalstromen aanzienlijk verminderd worden

Nederland heeft zich als doel gesteld in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Daarvoor startte de overheid in 2016 een nationaal circulair programma, werd in 2017 een grondstoffenakkoord gesloten en zijn in 2018 bepaalde thema’s en sectoren aangewezen om hergebruik in te stimuleren, zoals de bouw, kunststof, de maakindustrie, biomassa en landbouw.

Nederland doet in Europa relatief veel aan hergebruik. Volgens het CBS bedraagt de bijdrage van de circulaire economie in het totale bbp tussen de 4,2 en 4,5 procent. Van de 63 miljard kilo aan afvalproductie gaat 52 miljard kilo terug de economie in. De waarde ervan bedroeg 32 miljard euro in 2016.

Voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW trapt de Week van de Circulaire Economie af op de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Jacco Vonhof, de voorman van MKB-Nederland, bezoekt dinsdag een bedrijf dat bioplastics maakt uit aardappelzetmeel. Thijssen gaat later in de week naar een papierfabriek die water hergebruikt.

Workshops voor bedrijven gaan over bijvoorbeeld het repareren van producten en kleding en is er aandacht voor het circulair maken van bedrijfsprocessen. Voor de bouw komt het zogenoemde materialenpaspoort ter sprake, waarmee de materialen en demontage van gebouwen, bruggen en viaducten geregistreerd kunnen worden. Verder zijn er diverse wedstrijden, waaronder een regionale wedstrijd voor innovaties. Een deel van de evenementen gebeurt online.