Bedrijven betaalden teveel voor overnames

Nederlandse fusie- en overnamespecialisten stellen achteraf dat de overnameprijzen de laatste twee jaar te hoog zijn geweest. Dit blijkt uit de eerste 'fusie- en overnamebarometer' van PricewaterhouseCoopers (PwC). Ook verwachten de specialisten voor het komende jaar een daling in het aantal fusies en overnames.

Het merendeel van de ruim honderd respondenten was het afgelopen jaar zelf betrokken bij een aankoop- of verkooptransactie. Maar liefst 71 procent van de respondenten vindt dat ondernemingen de afgelopen twee jaar te veel hebben betaald voor overnames.

De fusie- en overnamespecialisten verwachten tevens dat het aantal fusies en overnames het komende jaar verder zal afnemen. Een meerderheid (58 procent) voorziet de komende 12 maanden een verdere (sterke) daling van het aantal fusies en overnames binnen hun sector. 18 procent voorziet noch een stijging, noch een daling. Het overgrote deel (70 procent) denkt dat deze ontwikkeling van tijdelijke aard is.

Gezien de huidige economische omstandigheden verwacht 89 procent dat de overnameprijzen zullen dalen. Een meerderheid van de respondenten denkt dat de beperking van de renteaftrek op groepsleningen een negatieve invloed zal hebben op de financierbaarheid van overnames.

Volgens Peter van Mierlo, Managing Partner van de Transactions Group van PwC, is het logisch dat fusie- en overnamespecialisten menen dat er de laatste jaren te veel is betaald voor transacties.

‘Immers in de afgelopen jaren is er te vaak gedacht dat het eigenlijk niet verkeerd kon. Of anders gezegd, het normale economische risico werd niet in de prijs verwerkt. Nog geen anderhalf jaar geleden kon men soms wel zo’n 75 procent van de acquisitieprijs betalen via bankleningen, waardoor de prijzen van ondernemingen omhoog gingen. Inmiddels is de financierbaarheid van transacties enorm gedaald, enerzijds door de financiële crisis en het risico dat weer meetelt, anderzijds vanwege de verslechterende economische vooruitzichten.’

Tweederde van de respondenten denkt dat door de financiële crisis de kansen voor corporate ondernemingen op de M&A-markt ten opzichte van private equity-partijen toenemen.
Volgens Peter van Mierlo maakt de transactiemarkt een pas op de plaats.

‘In tijde van recessie geven ondernemingen prioriteit aan de soliditeit van hun balans en liquiditeitspositie boven fusies en overnames. De barometer laat wel zien dat de meeste specialisten verwachten dat de markt weer zal gaan aantrekken. In veel sectoren leidt een recessie namelijk tot drastische wijzigingen in het speelveld tussen concurrenten. Dat leidt op den duur tot verder consolidatie.’

Gerelateerde artikelen