Bedrijfswaardering: wat de gek ervoor geeft

fallback
Wat is een bedrijf waard? Wat de gek ervoor geeft, luidt het antwoord. Kortom: wat de markt bereid is te betalen. Een goed verkoper voelt precies aan (na enige voorbereiding) wat hij kan vragen. Het verleden is een referentiepunt.

Voor een deel is het een kwestie van gevoel. Vraagt de verkoper te weinig, dan is hij dief van zijn portemonnee. Vraagt hij teveel, dan wil niemand investeren. Branche, product, groeipotentie, ondernemersambitie en marktomstandigheden zijn factoren die een rol kunnen spelen. De waardering kan daarnaast ook afhangen van het sentiment in de markt. Ict-bedrijven waren na de hype stukken minder waard dan midden in de hype eind jaren negentig. Helaas voor u is er geen standaardformule om een bedrijf te waarderen. Toch is er wel een aantal handvatten. Net zoals bij vastgoed ook de combinatie van kwaliteit, volume, locatie en uitstraling belangrijk is. Maar de waardering van die afzonderlijke elementen blijft subjectief.

Het verleden
Echter, het verleden biedt voor een deel houvast. De waarde kan voor een deel worden vastgesteld volgens de boekhoudkundige waardheid, de intrinsieke waarde van een onderneming. Maar deze methode is achterhaald. Tegenwoordig gaat men uit van de marktwaarde, inderdaad wat de gek ervoor geeft. Marktwaarde is dan het product van het aantal uitgegeven aandelen en de prijs ervan. Als er geen aandelen gekocht of verkocht worden, dan wordt een fictieve prijs gehanteerd. Deze fictieve prijs zou realistisch zijn als er sprake was geweest van een transactie. De waarde van de onderneming bestaat dan uit drie elementen:

1. Activa of assets: zaken van waarde die op de balans staan.
2. Winstpotentie of cashflow: de stroom geld die in de toekomst uit de onderneming gaat komen, afgezet tegen de tijd. Winst later is namelijk minder waard dan winst nu.
3. Marktwaarde: het product van het aantal uitstaande aandelen en de koers.

Als het goed is vormen de assets en de winstpotentie (gecorrigeerd door risico’s en sentimenten) samen de marktwaarde. De winstpotentie wordt vaak weergegeven in de discounted cashflow methode. De methode is gebaseerd op een reeks bedragen die de onderneming te kort komt (negatieve cashflow) of overhoudt (positieve cashflow). Daarnaast speelt goodwill en waardecreatie een rol. Dat gaat over de inbreng van de verkoper. Dat kan geld zijn, maar ook kennis, contacten, uren, contracten, patenten… Eigenlijk alles waar een concurrent tijd en geld in moet investeren om net zo ver te komen. Dit zijn enkele van de elementen die een waardering van een bedrijf mogelijk maken. Ongetwijfeld dat we hier in dit korte stukje niet volledig zijn geweest, maar het geeft u wel een beeld van de aspecten die spelen. Kunt u daar uw voordeel mee doen.

Gerelateerde artikelen