Bedrijfsoverdracht wordt fiscaal aantrekkelijker

Het voortbestaan van een bedrijf mag niet in gevaar komen bij een bedrijfsoverdracht. Daarom wordt bedrijfsoverdracht fiscaal eenvoudiger. De vrijstelling gaat omhoog: in de nieuwe wet geldt een vrijstelling van 90 procent van de waarde van het bedrijf (is nu 75 procent).

Deze vrijstelling wordt ook van toepassing op onroerend goed dat door de directeur-grootaandeelhouder ter beschikking wordt gesteld aan zijn vennootschap. Voor de verschuldigde belasting over de resterende 10 procent kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Daarnaast wordt het overdragen van een bedrijf bij leven een stuk eenvoudiger en voordeliger. Bij schenken worden leeftijdsgrens en arbeidsongeschiktheidseis losgelaten: de schenker hoeft niet langer arbeidsongeschikt of 55 jaar of ouder te zijn. Beoogde ingangsdatum van de herziene wet is 1 januari 2010.

Gerelateerde artikelen