Bedrijfsleven ervaart personeelstekort

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft steeds meer moeite met het vinden van geschikte arbeidskrachten. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Aan het begin van het derde kwartaal meldt één op de zes ondernemers personeelstekort als een belemmering te ervaren voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. De toenemende vraag naar geschikt personeel valt samen met de gestaag aantrekkende economie. Dit komt ook tot uiting in het ondernemersvertrouwen, dat staat op het hoogste niveau sinds eind 2008.

Sinds begin 2016 loopt het aantal bedrijven met een personeelstekort op. Aan het begin van het derde kwartaal gaf 16 procent van de ondernemers aan een tekort aan arbeidskrachten te ervaren, een jaar eerder was dat 7 procent. Het aantal bedrijven dat last heeft van onvoldoende vraag naar goederen en diensten is in de afgelopen jaren juist gestaag afgenomen, zo komt naar voren.

De zakelijke dienstverlening heeft het meeste last van een tekort aan arbeidskrachten. Ook in de sector informatie en communicatie, met name de IT-bedrijven, en de bouwsector speelt het probleem van een personeelstekort. In de detailhandel en de delfstoffenwinning speelt dit minder.

(ANP)

Gerelateerde artikelen