Bedrijfsleven eist meer garanties van gerechtsdeurwaarders

Steeds meer ondernemingen blijken zich af te vragen of de beheerde gelden op derdenrekeningen van deurwaarders of incassokantoren wel veilig geparkeerd staan. In toenemende mate worden daarom aanvullende garanties geëist.

Niet eerder signaleerde incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn, met 13 kantoren in Nederland een van de grotere marktpartijen, een dergelijk scherpe garantie-eis vanuit het bedrijfsleven.

Als gevolg van de economische crisis blijken de incasso-portfolio’s van gerechtsdeurwaarders en incassokantoren de laatste tijd aanzienlijk op te lopen. Omdat het daarbij om grote hoeveelheden geld gaat, eisen steeds meer opdrachtgevers garanties dat het geïncasseerde geld ook daadwerkelijk en snel aan hen wordt overgeboekt. Vooralsnog lijken alleen deelnemers van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders die garantie te kunnen geven.

Flanderijn directielid Tom van Eck: “De druk om deze kwaliteitswaarborg af te geven neemt voor alle spelers in de incassobranche toe. En die is bij mijn weten niet eerder zo expliciet geweest. Je kunt je afvragen of incassobureaus en gerechtsdeurwaarders het zich nog wel kunnen permitteren om in het huidige economische tij geen aanvullende garantie af te geven. Daarvoor zijn de belangen en de bedragen te groot.”
 

Gerelateerde artikelen