Verzekeraar: ‘Elektrisch bedrijfsvervoer vereist ander risicobesef’

Bedrijven moeten nadenken over veilige parkeerplaats voor elektrische leaseauto en bedrijfsfiets

Bedrijven moeten nadenken over de risico’s die elektrificatie van bedrijfsvervoer, zoals elektrische leaseauto’s, elektrische bedrijfsfietsen en overige elektrisch vervoer, met zich mee brengen. Dat schrijven verzekeringsexperts Diane Biersteker,  Sjaco Verbaas en Mark Postuhmus van VLC & Partners, na vragen van FM.nl.

Complexiteit rondom elektrische voertuigen

De afgelopen dagen is het maatschappelijk debat ontstaan over de risico’s van toenemend accugebruik opgelaaid, nadat aan boord van het autovrachtschip Fremantle Highway brand ontstond in een van de elektrische voertuigen. Volgens een artikel op de zakenwebsite Business Insider ontwikkelde de brand zich mede vanwege de lithium-ion accu’s in de auto’s. De experts van VLC & partners wijzen er dan ook op dat de brand op de Waddenzee niet op zich zelf staat; steeds vaker zullen bedrijven geconfronteerd worden met de complexiteit van de risico’s rondom elektrische voertuigen.

  • restricties verwacht voor elektrische voertuigen
  • BHV’ers moeten leren omgaan met brand elektrische voertuigen
  • elektrificering vervoer vereist ander risicobesef bedrijven

Verzekeraars gaan eisen stellen

We zullen er rekening mee moeten houden dat verzekeraars op de korte of langere termijn eisen gaan stellen rondom elektrische voertuigen.. Hierbij kan gedacht worden aan controle van de stabiliteit, maximale oplaadniveau’s en bij transport het monteren en demonteren van baterijen. Maar los daarvan is het sowieso belangrijk voor CFO’s om zich te realiseren dat elektrische voertuigen invloed hebben op de risico’s van een organisatie.

Niet alleen auto’s, óók fietsen en ander vervoer

Het is een feit dat de afgelopen jaren elektrische voertuigen steeds normaler zijn geworden. Hierbij moeten we ons niet beperken tot enkel de elektrische auto; ook de elektrische fiets, step en heftruck zijn tegenwoordig niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Deze elektrificatie is met name ingegeven door verduurzaming, maar het brengt ook nieuwe risico’s met zich mee waarvan we de gevolgen vaak niet goed genoeg kennen en daardoor onderschatten.

Chemische brand, toxische brand

Bij een brand met een elektrisch voertuig, krijg je geen ‘normale’ brand maar wordt deze door Brandweer Nederland vaak gekwalificeerd als een chemische brand. Naast het gegeven dat er bij zo’n brand toxische stoffen vrij komen, is ook de snelheid van brandontwikkeling anders – vooral hoger – bij een elektrisch voertuig. Ook het blussen van een dergelijke brand is anders dan een traditionele brand.

Veilige parkeerplaats voor elektrische auto’s en fietsen

Het is in het kader van risicobeheersing dus belangrijk om goed te na te denken over mogelijke gevolgen bij een brand. Een voorbeeld hiervan is het parkeerbeleid van elektrische voertuigen. Traditioneel gezien worden auto’s zo dicht mogelijk bij de ingang geparkeerd, want dat is het minst ver lopen naar de werkplek. Het gevolg is dat we auto’s vaak vlakbij de gevel of in ondergrondse parkeergarages direct onder het pand worden geparkeerd. De vraag die we onszelf in de tegenwoordige tijd moeten stellen is – gelet op de moeilijkheden rondom blussen, de hogere brand-temperatuur en de giftige stoffen – of deze plek vanuit risico oogpunt nog wel de gewenste plek is.

Overigens gaat het in de breedte van accu’s, denk ook aan elektrische fietsen of heftrucks. De traditionele fiets kan niet branden, een elektrische fiets echter wel. Het is dus van belang om met dat risico in het achterhoofd na te denken waar zo’n fiets wordt opgeslagen / geparkeerd.

Leaseauto

Een ander voorbeeld wat wij willen geven rondom de veranderende risico’s van elektrische voertuigen zijn de complicaties vanuit het wagenpark voor de medewerker. Wij verwachten dat – gelet op de risico’s – er steeds meer restricties zullen ontstaan voor elektrische voertuigen. Zo horen wij nu al geluiden om elektrische voertuigen te mogen weigeren op veerponten, treinen en zelfs tunnels. Ook bestaat de mogelijkheid dat bepaalde parkeergarages gedeeltelijk of zelfs geheel verboden worden voor elektrische voertuigen. Vanuit duurzaamheidsoogpunt zien wij dat steeds meer werkgevers hun wagenpark zo veel mogelijk elektrisch willen krijgen, maar het is ook goed om hierbij eventuele toekomstige restricties in het achterhoofd te houden.

Risico voor de organisatie en personeel

Ook zien wij dat de meeste bedrijven nog ingericht zijn op fossiele brandstof. Als het gaat om brandbestrijding dan vragen deze andere risico’s ook om andere hulpacties en dus training van medewerkers en Bhv’ers. Een voorbeeld is een kleine brand welke in een elektrische heftruck ontstaat. Bhv’ers zijn getraind om hierop actie te ondernemen, zoals brandweer bellen en proberen met kleine blusmiddelen de beginnend brand onder controle te krijgen. In het geval van een lithium ion aangedreven heftruck is deze brand niet op de gebruikelijke wijze te blussen en kan dit allen met gebruik van een gasmasker tegen de giftige rook. Een Bhv’er zal dus een andere reactie moeten geven op een dergelijke brand ten opzichte van een ‘traditionele brand’. Zonder training en specifieke instructies kan dit voor medewerkers dan ook een gevaarlijke situatie opleveren waarvoor de werkgever verantwoordelijk en mogelijk aansprakelijk is. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Aan financieel managers worden steeds hogere eisen gesteld. Zo wordt verwacht dat meegedacht wordt over strategie en uitvoering maar ook zijn nieuwe regels en veranderende aansprakelijkheden in toenemende mate de verantwoordelijkheid van de financiële afdeling en de financieel managers en bestuurders. Schrijf je daarom nu in voor de meerdaagse masterclass De nieuwe CFO: In control met Risicomanagement.

Conclusie

Al met al zien wij door de komst van elektrische voertuigen op het gebied van duurzaamheid veel voordelen. Wat wij echter ook zien is dat deze ontwikkelingen voorlopen op het risicobesef. Om op een veilige manier van de voordelen te kunnen genieten, zullen we dus ook snel moeten nadenken over de bijkomende risico’s en het beheersen hiervan. Wij verwachten dat enkel met een helder risicobesef en extra inzet op preventie wij ook in de toekomst van elektrische voertuigen kunnen blijven genieten en zal het risico verzekerbaar blijven.


Auteurs zijn Diane Biersteker Commercieel Directeur Risk bij VLC & Partners, Sjaco Verbaas Senior Risk Consultant bij VLC & Partners en Mark Posthumus Manager Claims bij VLC & Partners.