Basware tilt met #SuperFinance financiele administratie naar een nieuw niveau

Basware voorspelt dat bedrijven met #SuperFinance in een meer dan moordend tempo de prestaties van hun financiële administratie opvoeren. #SuperFinance staat voor een cloudgebaseerde financiële administratie met een effectief purchase to pay-proces waarbij Artificial Intelligence wordt ingezet.

Financiële experts van ‘het nieuwe tijdperk’ kijken gretig uit naar de toekomst. Ze voorspellen dat de combinatie van Artificial Intelligence en het menselijk brein de financiële sector voortstuwt met het vermogen om belangrijke beslissingen te nemen op basis van betrouwbare data.

“De ‘super charged’ financiële administratie van de toekomst zal technologie ten volle benutten. Gegevens van #SuperFinance kunnen worden geanalyseerd en worden gebruikt als basis voor nieuwe bedrijfsinnovaties. Wanneer financiële administraties goed worden gefaciliteerd, stroomlijnt het de bedrijfsactiviteiten en biedt het 100% zichtbaarheid in de uitgaven met data die zijn verzameld in bijvoorbeeld aanbesteding- en financieringstrajecten. Dit opent de deur voor nieuwe concurrentievoordelen”, zegt Teemu Toroi, Head of Data Services bij Basware.

Data is de sleutel tot de toekomst; niet alleen door er zo veel mogelijk van te verzamelen, waarbij de zorg voor accuratesse ervan even belangrijk is. Waar veel bedrijven het belang van automatisering in de afgelopen jaren beter zijn gaan inzien, gaat het financiële tijdperk van de toekomst gebruikmaken van complete data die worden verzameld via een groot, open en betrouwbaar handelsnetwerk.

“Wanneer de belangrijkste data in de geautomatiseerde purchase-to-pay processen van slechte kwaliteit zijn, leidt dit vaak tot inefficiëntie. Als de voornaamste data eenmaal op de juiste plaats staan, komt dit onder meer de betalingsstromen ten goede”, besluit Toroi.