Bart Blommers, De Nederlandsche Bank: ‘Meer zakelijk en kritisch zijn’

fallback
Financieel directeur Bart Blommers van De Nederlandsche Bank zoekt objectieve professionals. 'Wij hebben niet alleen een financiële functie, maar ook vooral een maatschappelijke.'

Wat voor soort mensen zoeken jullie?
‘Wij zoeken financieel solide mensen, die ook over goed ontwikkelde interpersoonlijke vaardigheden beschikken. De Nederlandsche Bank heeft niet alleen een financiële functie, maar vooral ook een maatschappelijke functie.


Onze medewerkers moeten divisies ondersteunen met businesscases, maar daarnaast ook objectief blijven. Met deze verschillende rollen moet de professional goed kunnen omgaan. Resultaat leveren is eveneens belangrijk. Wij zijn een platte organisatie met veel vrijheid. Dit vraagt om een flexibele instelling.’


Wat zijn de issues waar deze professionals voor komen te staan?
‘De context waar wij in werken is bepalend. Men moet zowel naar de begroting kijken als de bedrijfsdoelen. De combinatie financiën en niet-financiën kan lastig zijn en dat vraagt om inzicht en gedegen kennis van de business. Onze organisatie is sterk geprofessionaliseerd. Er is een duidelijke cultuurverandering in gang gezet. Wij zijn zakelijker geworden en zijn continu aan het kijken hoe we efficiënter kunnen werken. Vijf jaar geleden hadden wij deze kritische houding van zelfonderzoek nog niet.’


Kan ik als medewerker zomaar bij u als financieel directeur binnenlopen?
‘Ja, natuurlijk. Wij hebben een informele sfeer, waar ook hard wordt gewerkt. Om bij te dragen aan een prettige werksfeer organiseren wij diverse activiteiten. DNB heeft bovendien een eigen faciliteit op de Veluwe waar trainingen en cursussen worden gegeven. Medewerkers kunnen hier ook een weekendje gebruik van maken. Daarnaast hebben we Jong DNB, een netwerk van jonge medewerkers bij DNB.’


Hoe zijn jullie arbeidsvoorwaarden?
‘DNB heeft een eigentijds pakket arbeidsvoorwaarden. Hiertoe behoren een prima (start)salaris, vakantiegeld plus een dertiende maand en een beloning voor extra inzet in de vorm van een bonus. Ook bieden we uitstekende regelingen en faciliteiten zoals een collectieve levensloopregeling, ziektekostenverzekering en tijd en geld voor opleidingen.


We staan niet voor niets op de tweede plaats in het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek 2006. De medewerker heeft zelf veel verantwoordelijkheid met betrekking tot eigen ontwikkeling en groei.’


Hoe ziet de organisatie eruit?
‘In 2004 fuseerden de Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer. De nieuwe organisatie koos ervoor de naam de Nederlandsche Bank te behouden. Voor zowel DNB als PVK betekende dit een nieuwe fase in hun geschiedenis.


Wij hebben nu dertien divisies. Strategie, planning en control is ondergebracht bij de divisie Bedrijfseconomische zaken en Ict. Opvallend is de platte structuur. Er zijn hooguit twee à drie managementlagen. Op dit moment is DNB gevestigd op meerdere locaties. Vanaf 2010 zijn wij alleen nog in Amsterdam gevestigd, aan het Frederiksplein.’


Moet er nog veel gebeuren na de fusie?
‘Ik denk dat wij de afgelopen jaren al veel op poten hebben gezet. Maar het werk is nog niet af. Daar ligt een grote uitdaging. De financiële afdeling is in opbouw. Het proces kan slimmer worden georganiseerd. De professional kan hier mede vorm aangeven. Daarom zijn we voortdurend met de organisatie in dialoog over hoe we processen kunnen optimaliseren.’De kern
Fte in financiële en administratieve functie: 35
Aantal financiële vacatures per jaar: 5
Aantal werknemers (fte): 1.650
Kostenbesteding: 260 miljoen euro
Ziekteverzuim: 4 procent
Budget opleiding & training: 5 procent
Recruiter finance: e.de.ruijter@dnb.nl, E.D. de Ruijter bc, 020-5242199
Missie bedrijf: DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en levert daarmee een actieve bijdrage aan de welvaart in Nederland. Financiële stabiliteit geeft de consument zekerheden wanneer hij zijn geld wil besteden, sparen of beleggen. Als hij het wil besteden zorgt DNB voor echte en onbeschadigde euro´s en voor een soepele en veilige afhandeling van alle betalingen. Tevens waakt zij samen met andere centrale banken in Europa over de koopkracht van het geld. Behalve besteden kan de consument ook zij geld sparen of beleggen. Ook dan speelt DNB een cruciale rol doordat zij erop toeziet dat alle financiële instellingen (banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen) voldoende buffers aanhouden om aan hun verplichtingen te voldoen en over betrouwbare bestuurders beschikken.
Kernwaarden: Samenwerking, openheid, eigen verantwoordelijkheid en veranderingsgezindheid. 

Gerelateerde artikelen