Atradius: ‘Bankencrisis is voorlopig niet aan de orde’

Afgezwakte regelgeving brengt wel meer Amerikaanse banken in nood.

Tot deze conclusie komt kredietverzekeraar Artradius in een verkenning van de huidige onrust op de financiële markten. Naast de hervormingen is de liquiditeit van banken verbeterd, stelt Atradius. Banken houden grotere hoeveelheden liquide activa aan voor kasstromen en als waarborg tegen schokken op de markt.

In de derde plaats ziet de kredietverzekeraar geen equivalent van de rommelhypotheken die banken in het verderf storten tijdens de grote financiële crisis van 2008.

“Ten vierde concentreren de huidige problemen zich op de VS”, zo schrijft Artradius in het recente onderzoeksrapport. “De Europese banken staan er veel beter voor dan in 2007, met hoge liquiditeitsratio’s en weinig niet-renderende leningen. “

Het programma Advanced Financial Statement Analysis van Amsterdam Institute of Finance biedt u een analytisch kader en praktische hulpmiddelen om jaarrekeningen te lezen en te begrijpen voor intelligente financiële besluitvorming.

“Zelfs de marges zijn verbeterd door de forse renteverhogingen van de ECB. Autoriteiten hebben geleerd van de grote financiële crisis en treden waar nodig snel en doortastend op. Die firewall staat in schril contrast met het Lehman-falen in 2008.”

Atradius ziet wel problemen in de VS. Met name bij kleinere banken, omdat in de VS de regelgeving voor banken is afgezwakt. Bij Amerikaanse banken zijn zwakke plekken aan de activazijde van de balans die bestaan uit de mate van renteafdekking, kwetsbaarheden in de vastgoedsector en veel posities die zijn afgedekt met verpakte leningen. Deze risico’s kunnen de door verder stijgende rentes veroorzaakte liquiditeitsproblemen verergeren.

“Om deze redenen zullen we waarschijnlijk meer bankfaillissementen zien, vooral in de VS. Maar een nieuwe bankencrisis, die is nog ver weg.”

Gerelateerde artikelen