Banken zien wet- en regelgeving als grootste bedreiging

De grote hoeveelheid nieuwe wet- en regelgeving die over banken is uitgestort sinds de financiële crisis, wordt door diezelfde banken gezien als de grootste bedreiging voor het wereldwijde economische herstel van de sector.

Dat blijkt uit ‘Banking Banana Skins’, een tweejaarlijks onderzoek van PwC onder meer dan 650 bankiers in 59 landen.
Bankiers zetten nieuwe regelgeving en politieke bemoeienis bovenaan de lijst van grootste potentiële risico’s voor banken. Zij uiten hun zorgen en denken dat nieuwe regelgeving in totaal meer kost dan het oplevert. PwC-partner Erik van der Zee: ‘We hebben banken nodig voor de economie. Er gaat veel tijd en aandacht naar nieuwe regels. Banken moeten voorkomen dat ze te veel geremd worden. Dan leven de banken de regels helemaal na, maar bedienen ze de klanten niet voldoende’.
Gezond evenwicht
Van der Zee, gespecialiseerd in de financiële sector, pleit voor een gezond evenwicht. ‘De banken hebben de steun van nationale overheden nodig gehad om te kunnen voortbestaan. Strengere wetgeving en toezicht zijn een logisch gevolg van die steun, maar moeten banken niet te veel belemmeren in het uitoefenen van hun primaire taken. Toenemende regelgeving wordt door een deel van de ondervraagden als noodzakelijk gezien, maar de meerderheid vindt dat het te ver gaat, onnodige kosten tot gevolg heeft én onbedoelde, negatieve consequenties.’
Cybercrime
Bankiers hebben wereldwijd ook zorgen over cybercrime en andere technologische risico’s. Stonden deze in het vorige onderzoek in 2012 nog mondiaal op plek 18, in 2014 zijn cybercrime en technische verstoringen ‘gestegen’ naar de vierde plek. Bedreigingen die volgens de respondenten alleen maar groter kunnen worden. Met grote schade tot gevolg; in financiële zin en reputatieschade.
Wereldwijd bestaat de top 3 van geïdentificeerde risico’s uit:
1. Regulering
2. Politieke inmenging
3. Macro-economische risico’s
In Nederland ziet de top 3 er als volgt uit:
1. Politieke inmenging
2. Regulering
3. Winstgevendheid
Bron: PwC

Gerelateerde artikelen