‘Banken VS moeten meer geld in kas houden voor klimaatrisico’s’

Amerikaanse banken zouden meer geld in kas moeten houden, aldus progressieve denktank.

 Amerikaanse banken zouden door centralebankenkoepel Federal Reserve gedwongen moeten worden om meer geld in kas te houden. Daarmee kunnen ze zich indekken tegen potentiële verliezen als gevolg van klimaatverandering. Ook zou het geld gebruikt kunnen worden voor de bestrijding ervan. Daarvoor pleit de belangrijke progressieve denktank, Center for American Progress in een rapport.

In het document stelt de denktank dat de Fed snel met een aantal voorzorgsmaatregelen kan komen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het instellen van een kapitaalopslag die gekoppeld is aan de hoeveelheid vervuiling die banken rechtstreeks financieren. Ook zouden strenge stresstests moeten worden ingesteld voor grote banken, waarbij ook naar klimaatrisico’s wordt gekeken.

Dergelijke ingrepen stuiten naar verwachting op hevig verzet van de banken zelf. Daarbij is de Fed met zijn benadering van klimaatkwesties wat voorzichtiger dan de Democraten van president Joe Biden. In de tijd van de Republikeinse president Donald Trump liepen de Verenigde Staten, en daarmee ook de Fed, achter op andere landen wat betreft klimaatbeleid.

De Fed heeft de laatste tijd wel zijn inspanningen op dit gebied opgevoerd. Zo is er meer personeel ingezet dat specifiek onderzoekt hoe klimaatverandering de economie en het financiële systeem kan beïnvloeden. Maar de Fed voert nog geen nieuw beleid in reactie op klimaatverandering. Dit kan de toezichthouder zich volgens het rapport niet veroorloven.

President Joe Biden wil klimaatverandering op alle fronten aanpakken. Met de publicatie van het rapport zal de vraag rijzen in hoeverre beleidsmakers als de Fed mogen gaan bij het bewaken van de klimaatdoelstellingen.

Gerelateerde artikelen