Banken moeten risico op fraude beter inschatten

Daar mogen ze technologische hulpmiddelen als AI voor inzetten.

Bij de aanpak van witwassen in de financiële sector moeten banken en andere financiële instellingen een meer “risicogebaseerde benadering” kiezen. Dat betekent dat banken in de toekomst beter moeten weten wie van hun klanten mogelijk kwaad in de zin hebben. Deze aanpak zorgt er voor dat minder klanten onnodig geweigerd of uitgesloten worden van het betalingsverkeer.

Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een rapport. Als banken meer inzicht hebben in het risicoprofiel van hun klanten hoeven ze minder te doen om witwassen te voorkomen als er sprake is van een laag risico. Dat biedt volgens DNB weer ruimte biedt om meer capaciteit en aandacht te richten op de hogere risico’s.

DNB ziet erop toe dat banken zich houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De centrale bank schat dat er in Nederland jaarlijks voor circa 16 miljard euro aan crimineel geld omgaat.

In de afgelopen jaren werden ernstige tekortkomingen geconstateerd in de sector. Rabobank, ABN AMRO en ING werden op de vingers getikt wegens een gebrekkig toezicht op witwassen. Zo waren er tekortkomingen als het ging om het melden van ongebruikelijke transacties.

Bij het in kaart brengen van risico’s kunnen banken wat betreft DNB meer gebruikmaken van technologische innovaties, zoals het zogeheten ‘machine-learning’. Dit is een vorm van kunstmatige intelligentie waarbij voorspellingen worden gedaan op basis van data. Er moeten dan wel waarborgen gelden op het gebied van privacy en non-discriminatie, aldus DNB.

De toezichthouder bespreekt de knelpunten de komende maanden met vertegenwoordigers uit de financiële sector. Die sector is blij dat DNB de knelpunten rondom de aanpak van witwassen erkent, stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een reactie.

Gerelateerde artikelen