Banken moeten hogere buffer gaan aanhouden

Strengere solvabiliteitseisen voor banken op komst.

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat de buffereis voor banken in Nederland verder verhogen zodat ze weerbaarder worden en makkelijker schokken kunnen opvangen als het tegenzit. Ook pleit de centrale bank voor betere internationale regelgeving.

“De problemen bij regionale banken in de Verenigde Staten en bij het Zwitserse Credit Suisse onderstrepen het belang van goed risicobeheer en toezicht”, laat DNB-president Klaas Knot weten bij de publicatie van het nieuwe Overzicht Financiële Stabiliteit van DNB. Hij vindt dat internationaal uitgezocht moet worden of bepaalde regels niet strenger zouden moeten zijn. In de huidige gedigitaliseerde wereld kunnen mensen hun spaargeld immers razendsnel weghalen bij een bank in problemen, met als risico dat die problemen dan nog groter worden.

In het rapport stelt DNB dat banken in Nederland nu goed bestand ogen tegen schokken. Uit een stresstest is naar voren gekomen dat de grootste Nederlandse banken ook in een scenario met ferme economische tegenwind en een grote financiële schok niet in heel grote problemen komen. Verzekeraars en pensioenfondsen staan er volgens DNB eveneens goed voor.

“Niettemin vragen de historisch snelle omslag in financieringscondities en de aanhoudend hoge inflatie om alertheid”, merkt de centrale bank ook op. Vandaar dat de zogeheten contra-cyclische kapitaalbuffer per eind mei volgend jaar naar twee procent gaat. Eerder bouwde DNB die eis voor banken al op tot één procent. Het betekent dat de banken meer geld achter de hand moeten houden.

DNB verlaagt tegelijkertijd de aanvullende buffereis voor de allergrootste banken wel wat. Dat heeft te maken met zaken als de omvang van de bankensector in verhouding tot de economie en nieuwe Europese regelgeving. DNB denkt daarom dat als bijvoorbeeld ING of ABN AMRO in de problemen komen, dit tegenwoordig minder grote impact zal hebben voor het financiële systeem als geheel dan een aantal jaar terug.

Ook het Centraal Planbureau (CPB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn woensdag met updates gekomen over hoe ze aankijken tegen het financiële systeem. Begin juni is hierover namelijk een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. AFM-topvrouw Laura van Geest wees alvast op het belang voor partijen in de financiële sector om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) ook in hun risicomodellen op te nemen. “Een programmeerfoutje in een handelsalgoritme kan tot veel onrust op de markten leiden en daarmee potentieel tot een systeemrisico”, benadrukte ze. Dat is iets waar de AFM op toeziet.

Gerelateerde artikelen