‘Banken kunnen door slechte leningen 2 biljoen euro minder uitlenen’

Banken in Europa kunnen als gevolg van de problematische leningen die zij op hun balans hebben staan zo'n 2 biljoen euro minder uitlenen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de bijdrage die de banken kunnen leveren aan de economische groei en de werkgelegenheid in Europa.

Bovendien zorgen deze leningen voor een rem op het rendement op het eigen vermogen, waardoor de aandeelhouderswaarde ernstig onder druk komt te staan. ‘Uit een analyse van KPMG blijkt dat de banken in Europa maar liefst 96 miljard euro aan tier 1 kernkapitaal moeten reserveren om het hoofd te bieden aan deze niet renderende leningen’, zegt Erik Rood van KPMG Corporate Finance. 
Rood: ‘Het feit dat kapitaal benodigd voor slechte leningen het rendement op eigen vermogen doet krimpen is niet nieuw, maar de schaal waarop dit nu speelt in Europa noodzaakt banken het beheer en de gerichte verkoop van de problematische leningportefeuilles hoog op de agenda te zetten.’
 
Winstgevendheid punt van aandacht
De analyse van KPMG toont verder aan dat de banken eind 2013 voor een totaal bedrag van 1,2 biljoen euro aan problematische leningen op hun balans hadden of leningen met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen, leningen die geen of nauwelijks inkomsten voor de bank genereren. 
Voor de banken in de Eurozone betekent dit dat zo’n 96 miljard euro aan tier 1 kernkapitaal nodig is voor deze leningen. Dat is zo’n 10% van de het totale kapitaal in de sector. Rood: ‘Als deze hoeveelheid kapitaal vrijgemaakt zou kunnen worden, zouden de banken in staat zijn in Europa zo’n 2 biljoen euro meer uit te lenen. Bovendien zouden zij in staat zijn om het rendement op het eigen vermogen met ongeveer 150 basispunten te verhogen. Hoewel de AQR vooral gericht was op de kwaliteit van de balans van de banken, blijft de winstgevendheid van banken toch het belangrijkste punt van aandacht. Zeker gezien het feit dat de kosten om de problematische leningen te ondersteunen zorgen voor een vernietiging van de aandeelhouderswaarde.’
 
Grote pakketten leningen verkocht
Rood constateert dat met name banken in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Ierland en Duitsland dit jaar in hoog tempo flinke stappen hebben gezet om grote pakketten leningen te verkopen. Rood: ‘Dit jaar is in Europa dan ook voor een bedrag van ruim 62 miljard euro aan leningen verkocht. In de landen buiten het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Ierland en Duitsland gaat het echter slechts om een bedrag van 7 miljard euro.’

Gerelateerde artikelen