Banken financieren transitie naar duurzame landbouw

Recordexport landbouw naar 100 miljard plus
Omschakeling vraagt de komende jaren om andere bedrijfsmodellen.

Banken ondersteunen “de noodzakelijke transitie naar duurzame land- en tuinbouw”, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) na afloop van een gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

“In het gesprek hebben banken het commitment getoond om hieraan als financier en kennispartner bij te dragen. Een transitie naar duurzame land- en tuinbouw is cruciaal vanuit ecologisch, klimatologisch en economisch perspectief”, stelt de bankenkoepel.

Volgens de NVB “moeten de CO2- en stikstofuitstoot worden verlaagd en moeten de biodiversiteit en de water- en bodemkwaliteit worden verbeterd”. Ook is er volgens de banken meer aandacht nodig voor dierenwelzijn. “De transitie die hiervoor nodig is, is op kleine schaal al ingezet en vraagt nu van alle ketenpartners een serieuze versnelling.”

De omschakeling naar duurzame land- en tuinbouw vraagt de komende jaren “andere bedrijfsmodellen”. Om de transitie te versnellen, brengen banken de komende tijd in kaart welke aspecten en omstandigheden voor agrariërs “een perspectief bieden op financiering voor omschakeling naar duurzame land- en tuinbouw”, stelt de NVB.

“Met deze aanpak komen naar verwachting ook knelpunten naar boven, waarover wij graag inhoudelijk het gesprek aangaan met overheid en overige ketenpartijen”, vervolgt de koepelorganisatie. Vooral in de overgangsperiode naar duurzamere bedrijfsmodellen “kan het inkomen van agrarische ondernemers onder druk komen te staan”, aldus de NVB.

(ANP)

Gerelateerde artikelen