‘Bank moet bedrijfslening toetsen aan klimaatdoelen’

Nog geen tien procent van de bedrijven heeft een emissiedoelstelling.

Banken moeten klimaatdoelstellingen zwaarder laten wegen wanneer ze geld uitlenen aan bedrijven. Door klimaatrisico dezelfde prijs te geven als kredietrisico, kunnen banken een grote rol spelen in het opschroeven van de inspanningen om klimaatdoelen te halen.

Dat betogen CDP Europe, een non-profit die de milieu-impact van bedrijven bijhoudt, en strategiekantoor Oliver Wyman in hun gezamenlijke rapport ‘Running hot: accelerating Europe’s path to Paris’.

Terwijl bijna alle banken aangeven zich te willen houden aan de overeenkomst van Parijs, verstrekken ze leningen aan Europese bedrijven die dat niet doen, zo stelt het rapport. Daardoor voldoen de banken ook niet aan hun eigen klimaatdoelstellingen

95 procent van alle bedrijfsleningen in Europa komt van banken die zich hebben gecommitteerd aan de doelstelling van Parijs, aldus het rapport. Nog geen tien procent van de Europese bedrijven heeft echter emissiedoelstellingen die daaraan voldoen.

Met de huidige inspanningen ligt Europa op koers voor een temperatuurstijging van maar liefst 2,7°C, ver boven het streefgetal van 1,5°C. Om deze doelstelling toch nog te halen moeten bedrijven hun inspanningen verachtvoudigen. Banken kunnen een sleutelrol spelen, door eisen te stellen aan de bedrijven die ze geld lenen.

Op basis van een analyse van gegevens van bijna duizendEuropese bedrijven over 2020 – goed voor zo’n 80% van de Europese marktwaarde – becijferen de onderzoekers dat er een kloof ontstaat van meer dan 4.000 miljard eurp tussen bankleningen die ‘Parijs-gericht’ zijn, en de vraag naar deze bedrijfsleningen in Europa. Ter illustratie: in totaal lenen de banken zo’n 5.000 miljard euro aan Europese bedrijven.

Momenteel beoordeelt niet meer dan de helft van de Europese financiële instellingen of hun klanten of bedrijven waarin ze investeren een strategie hebben die op het Parijs-akkoord is afgestemd. Gerekend vanuit een scenario waarin een ‘geringe versnelling’ optreedt in de inspanningen van bedrijven, zullen financiële instellingen hun kredietportefeuilles met twintig tot dertig procent moeten aanpassen om de doelstelling van Parijs te halen.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen