Bank mag bankrekening niet zomaar opzeggen

Verwijzen naar antiwitwasregels is niet genoeg als argument.

Een bank kan een rekening van een klant niet zomaar opzeggen zonder toe te lichten waarom. Simpelweg verwijzen naar de antiwitwasregels is niet voldoende. Dit heeft de geschillencommissie van het in de financiële sector belangrijke klachteninstituut Kifid bepaald.

In de zaak gaat het om een klant van flatexDEGIRO met een pensioenrekening waarop hij geld stort om voor zijn pensioen te beleggen. In september vorig jaar kondigde de bank plots aan de rekening per eind oktober te beëindigen. Toen de rekeninghouder vroeg waarom stelde flatexDEGIRO dat de instelling dit niet kon toelichten vanwege een geheimhoudingsplicht in de antiwitwasregels.

De consument nam hiermee geen genoegen en stapte naar het Kifid, dat het met de klant eens is. Volgens het klachteninstituut heeft een bank volgens de antiwitwasregels twee kernverplichtingen, namelijk goed klantonderzoek doen en het bij de autoriteiten melden van ongebruikelijke transacties.

“Kortom: kan de bank het klantonderzoek niet afronden, dan moet de bank de klantrelatie beëindigen en is er geen geheimhoudingsplicht. Als er sprake is van een ongebruikelijke transactie, dan moet de bank die melden en geldt de geheimhoudingsplicht, maar is er geen verplichting om de klantrelatie op te zeggen”, legt het Kifid uit in een verklaring.

De consument had ook nog een schadevergoeding van 50.000 euro geëist. Zo ver wil de geschillencommissie niet gaan. Die vordering is afgewezen. Tegen de uitspraak is nog beroep mogelijk.

(ANP)

Gerelateerde artikelen