Baeten nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Van Lanschot

fallback
Mr H.J. (Harry) Baeten (58) is per 1 december 2002 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV / F. van Lanschot Bankiers NV. In deze functie volgt hij drs H. (Bert) Heemskerk (59) op die per gelijke datum is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank Groep. De heer Baeten is sinds 1986 lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot en sinds 1998 vice-voorzitter.

Mr H.J. Baeten (Tilburg, 1944) trad in 1969 in dienst van F. van
Lanschot Bankiers NV te ‘s-Hertogenbosch. In zijn meer dan 30-jarige
bankcarrière bij Van Lanschot was de heer Baeten onder meer directeur
Kredieten en Algemeen Directeur alvorens hij in 1986 toetrad tot de
Raad van Bestuur. In die periode was de heer J.C. van Lanschot
voorzitter van de Raad van Bestuur.
Harry Baeten vervult – naast het voorzitterschap van de Raad van
Bestuur en diverse bestuursfuncties bij de bank – tevens een aantal
maatschappelijke functies.

Ervaren bankier
De Raad van Commissarissen van Van Lanschot NV heeft tijdens een
extra vergadering op 16 oktober 2002 mr H.J. Baeten tot voorzitter
van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV / F. van Lanschot
Bankiers NV benoemd. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, mr
drs H. Langman, spreekt het volle vertrouwen uit in de kwaliteiten
van de heer Baeten.
'Harry Baeten is een bankier in hart en nieren, een uitstekende en
ervaren kandidaat voor het voorzitterschap. De Raad van
Commissarissen respecteert de keuze van de heer Heemskerk en wenst
hem veel succes als voorzitter van de Raad van Bestuur van de
Rabobank Groep. Mede namens de aandeelhouders en alle medewerkers
spreken wij onze erkentelijkheid en dankbaarheid uit voor de kundige
en stijlvolle manier waarop hij Van Lanschot meer dan tien jaar heeft
geleid. Een van de hoogtepunten van zijn bestuursloopbaan bij Van
Lanschot was ongetwijfeld de succesvolle beursgang in 1999', aldus de
heer Langman.
De heer Baeten (58), die in januari 2004 de pensioen gerechtigde
leeftijd bereikt, heeft zich op verzoek van Raad van Commissarissen
bereid verklaard de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur te
bekleden tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2004.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Van Lanschot NV bestaat per 1 december 2002
uit:
– Mr H.J. (Harry) Baeten, voorzitter
– Mr C.N. (Carel) van der Spek
– Mr P.R. (Peter) Zwart

De vacature in de Raad van Bestuur zal in de loop van 2003 worden
ingevuld. De aandeelhouders, de Ondernemingsraad en alle medewerkers
van Van Lanschot NV zijn donderdag 17 oktober geïnformeerd.

Gerelateerde artikelen