AWVN: hogere lonen in december-akkoorden

In december zijn hogere loonafspraken gemaakt dan eerder in 2013. Het december-gemiddelde bedraagt 1,49 procent tegen 1,4 procent voor alle 464 in 2013 afgesproken cao's.

De in december gesloten cao’s (11) die op zijn vroegst op 1 januari 2014 ingaan, vertonen een nog grotere afgesproken loonstijging. Die stijging blijft met 1,66 procent echter ver achter bij de 3-procenteis die vakbond FNV onlangs stelde.

Dat stelt werkgeversvereniging AWVN in zijn maandelijkse voortgangsrapportage over de ontwikkelingen in de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers.

Alle tot dusver gemaakte loonstijgingsafspraken voor 2014 bedragen gemiddeld 1,29 procent. Voor geheel 2014 verwacht AWVN een iets sterkere stijging van de cao-lonen dan in 2013, onder meer als gevolg van berichten over het aantrekken van de economie. Daarbij voorspelt de werkgeversvereniging een voortzetting van het patroon van grote verschillen tussen economische sectoren. In 2013 werd een sterk onderscheid zichtbaar tussen exportgerichte sectoren (veelal industrie) en op de binnenlandse markt gerichte sectoren (vooral dienstverlening en overheid gerelateerd). In exportgerichte sectoren werden afgelopen jaar relatief veel 2-procentstijgingen overeengekomen, terwijl voor andere sectoren 0 en 1 procent de norm vormde.

De werkgeversvereniging voorziet verder dat in steeds meer cao’s loonstijgingen direct gerelateerd worden aan afspraken over stijging van de arbeidsproductiviteit. Daarnaast wordt ruimte voor loonstijging gevonden door verschuivingen binnen het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket, bijvoorbeeld door verlaging van de pensioenpremie voor werkgevers of afbouw van bovenwettelijke vakantiedagen.

De AWVN-cijfers zijn gebaseerd op een database met alle 700 Nederlandse cao’s plus de belangrijkste arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

Gerelateerde artikelen