Averij voor 204 colleges

De samenstelling van 204 colleges van B&W is in 2008 veranderd door het vertrek van burgemeesters, wethouders of gemeentesecretarissen. Iets meer dan de helft van de gemeenten (239 van de 441) zijn alle gezichten in de bestuurlijke en ambtelijke top hetzelfde gebleven.

Opvallend is dat in 72 gevallen de gemeentesecretaris is vervangen. In 40 gevallen was sprake van een openlijk of vermeend vertrouwensconflict. In 7 gemeenten verdween afgelopen jaar de burgemeester, de gemeentesecretaris en één meer wethouders.

In totaal stapten 196 wethouders vrijwillig of gedwongen op. 122 wethouders, 8% van het totaal, gingen onderuit na een politieke vertrouwensbreuk. Hiermee is het aantal ‘gesneuvelde’ wethouders voor het derde jaar op rij gestegen. 2008 is wat dit betreft een slecht jaar.

De score in 2008 is hoger dan de score in jaren 2006 en 2007 samen: 196 om 181. Het jaar 2004 blijft voorlopig het slechtste jaar, toen moesten 145 wethouders gedwongen vertrekken.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen