Automatisering in finance kost geen banen zeggen CFO’s

81 procent van de CFO's staat achter de verdergaande digitalisering van de financiële functie, die niet leidt tot baanverlies.

Lees ook: Finance professionals moeten versneld aan tech-competenties werken

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, leidt automatisering van bedrijfsprocessen volgens zeven op de tien respondenten niet noodzakelijk tot baanverlies. Binnen financiële afdelingen zorgt het juist voor een toename van werkgelegenheid. 

Dit blijkt uit onderzoek van gespecialiseerd recruitmentbureau Robert Half onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren.

Deze bevinding gaat in tegen het heersende idee dat geautomatiseerde processen zouden leiden tot banenverlies. Wel zorgt deze evolutie voor een verschuiving in de benodigde profielen. Finance professionals van de toekomst zullen andere vaardigheden nodig hebben. 

 
Door de verschuiving zullen er meer vaste of tijdelijke aanwervingen plaatsvinden. 25 procent van de ondervraagde CFO's wil het komende jaar permanente functies creëren om de implementatie van automatisering te ondersteunen, 9 procent opteert voor tijdelijke functies. Bijna de helft van de respondenten (44%) wil de bestaande functies behouden en open plekken invullen.

Meer ruimte voor strategischere werkzaamheden
De digitale transformatie zorgt ervoor dat er binnen de financiële afdeling meer ruimte ontstaat om strategischere werkzaamheden op te pakken die in lijn zijn met de bedrijfsvoering. De volgende vaardigheden worden als zeer belangrijk beoordeeld voor de toekomstige financial:
• IT-vaardigheden
• Communicatieve vaardigheden
• Vermogen tot samenwerking

Technologie wordt namelijk ingezet om gegevens te analyseren voor het voorspellen van trends, inzicht te krijgen in het gedrag van consumenten en om innovatie aan te sturen. Met deze trends en inzichten kan vervolgens de bedrijfskoers worden bepaald.

“Door de digitale transformatie krijgt finance een steeds centralere rol waarin het stuurt in de strategie van bedrijven. Hierdoor verandert de rol van de financiële professional ingrijpend. Enerzijds wordt gevraagd naar meer technische profielen die in staat zijn data-analyses uit te voeren en door te vertalen, anderzijds worden sterke communicatievaardigheden gevraagd”, aldus Thomas Traxler, Divison Manager bij Robert Half.

Digitale processen hebben positieve impact
Verschillende werkvelden worden beïnvloed door de digitalisering van taken. De taken die de komende vijf jaar geraakt worden zijn met name de financiële planning (42%), data-entry (42%) en de crediteuradministratie (38%). Dit betekent dat tijdverslindende taken, zoals het ingeven van data, worden overgenomen door slimme analyse- en verwerkingstechnieken, waardoor repetitieve taken wegvallen en bruikbare resultaten sneller beschikbaar zijn. 

78 procent van de CFO’s is het ermee eens dat het vertrouwen in deze digitale processen een positieve impact heeft op de functie van financiën. Zo geeft het de medewerkers de gelegenheid snel nieuwe vaardigheden te leren, verhoogt het de output en is het mogelijk voor medewerkers om zich meer te focussen op de uitvoering van taken.

Zo klinkt het ook bij Paul Theyse, CFO bij Capgemini in het ‘Finance 2020’-rapport van Robert Half. Hij ziet de huidige evolutie naar meer automatisering als een mogelijkheid: “Automatisering kan de financiële afdeling helpen processen te versnellen zodat er meer tijd overblijft voor andere werkzaamheden. Verbeterde automatiseringsprocessen kunnen bepaalde verplichtingen, zoals rapportering, sneller doen verlopen waardoor medewerkers op de financiële afdeling ruimte krijgen om tijd te besteden aan het signaleren en uitwerken van strategische kansen voor het bedrijf.”

Gerelateerde artikelen