Automatische BedrijfsIncasso (ABI)

fallback
Waarom word dat niet al lang gebruikt in het betalingsverkeer tussen bedrijven, vraag ik mij nog steeds regelmatig af. Als particulier zijn wij er al jaren aangewend. Op een enkele verstokte tegenstander na, is dit gemeengoed geworden. Sterker nog, sommige zaken zou je niet eens kunnen doen, wanneer je niet akkoord gaat met een automatische afschrijving.

Waarom wil het dan in het betalingsverkeer tussen bedrijven onderling toch nog maar niet lukken. Blijkbaar bestaat er nog een gezonde portie onzekerheid of onwetendheid hieromtrent. En dat terwijl er voor beide partijen toch voordelen aanzitten. Automatisch incasseren is efficiënter, gemakkelijker en eenvoudiger. Vervaldata van facturen hoeven niet meer te worden bijgehouden, creditnota’s worden automatisch verrekend, afgeschreven factuurnummers worden op het bankafschrift vermeld (dit vereenvoudigt de controle) en indien niet akkoord, kan de betaling altijd teruggeboekt (gestorneerd) worden. Eén telefoontje naar de bank volstaat in zo’n geval. Ook niet onbelangrijk is dat de betaling voortaan altijd op tijd geschied.


Bij mijn eigen organisatie hebben wij het fenomeen een aantal jaren geleden ingevoerd en inmiddels maakt zo’n 18% van ons klantenbestand gebruik van deze mogelijkheid. Eigenlijk zouden dat er al twee keer zoveel moeten zijn, maar goed. Je kunt niet alles hebben. Van degenen waarmee ABI is overeengekomen, heeft nog nooit iemand zich gemeld met de mededeling dat hij/zij er spijt van heeft. Sterker nog, sommigen meldden ons dat we het eigenlijk jaren eerder hadden moeten doen. 


Dankzij de invoering van ABI behoren (te) late betalingen tot het verleden. De goederenstroom kan ongestoord voortgang vinden, brieven en telefoontjes kunnen achterwege blijven. Kortom, het leven is al moeilijk genoeg, laten we het daarom elkaar zo makkelijk mogelijk maken.Rien van Poelgeest
Credit Manager 3M Nederland BV
Winnaar Credit Management Award 2006