Auditcommissies maken zich zorgen over effecten van kredietcrisis

"Door de economische crisis en de risico's die hierdoor voor ondernemingen ontstaan, zetten auditcommissies van Nederlandse ondernemingen duidelijk een tandje bij", zegt Philip Wallage, partner bij KPMG.

Leden van auditcommissies concentreren zich meer en meer op het monitoren van de effecten van de kredietcrisis en de risico’s die van vitaal belang zijn voor de financiële positie van de onderneming. Zo geeft 66% van de leden van auditcommissies aan zich speciaal te richten op de risico’s die samenhangen met de economische crisis. Ook houden bijna 80% van Nederlandse auditcommissies de effectiviteit van de controleprocessen en het risicomanagement opnieuw tegen het licht. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder 1.100 leden van auditcommissies, waaronder 55 uit Nederland.

De auditcommissie is binnen de Raad van Commissarissen aangewezen om toezicht te houden op de financiële verslaggeving en de werking van de risico- en controlesystemen. “Door de economische crisis en de risico’s die hierdoor voor ondernemingen ontstaan, zetten auditcommissies van Nederlandse ondernemingen duidelijk een tandje bij”, zegt Philip Wallage, partner bij KPMG. “Audit commissies besteden extra aandacht aan financiële oordelen en schattingen en aan de interne controle op financiële verslaggeving.” Uit het onderzoek blijkt dat wereldwijd 75% van de leden tevreden is over de mate waarin zij zicht hebben op de belangrijkste indicatoren voor de prestaties van de onderneming.

Wallage: “Zij zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop het management de economische uitdagingen aanpakt. Men maakt zich echter zorgen over de risico’s die samenhangen met het tijdig mitigeren van de risico’s voortkomend uit de economische crisis en zien dit als grootste uitdaging. Dit zijn met name financiële risico’s die te maken hebben met cashflow prognoses, (her)financieringsmogelijkheden maar ook de financiële positie van afnemers en toeleveranciers.”

IT-risico’s staan veel lager op de prioriteitenlijst. Toch zijn de leden van auditcommissies juist niet tevreden met de kwaliteit van de informatie over IT-risico’s waarover zij beschikken. Bijna de helft van de auditcommissies wereldwijd en 54% van die in Nederland vinden dat zij meer tijd aan IT-risico’s moeten besteden. Naast algemene financiële risico’s zijn er nog enkele specifieke punten van zorg voor auditcommissies in Nederland.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 30% van de respondenten bezorgd is over de funding van pensioenen, 31% over de kosten van inkoop van productiemiddelen terwijl 38% zich zorgen maakt over de exposure van de onderneming doordat afnemers en/of toeleveranciers in financiële problemen geraken.”

Opvallend is volgens Wallage het verschil tussen Nederlandse auditcommissies en hun Aziatische en Amerikaanse collega’s op het punt van cultuur en beloningsbeleid. Wallage: “Slechts 9% van de leden van Nederlandse auditcommissies maakt zich zorgen over de invloed van de ondernemingscultuur – inclusief het beloningsbeleid – op het risicoprofiel van de onderneming. Bij de Amerikanen is dit 15% en van de Aziatische collega’s vreest zelfs 28% geen goed beeld te hebben van het effect dat de cultuur aan de top, waaronder beloningen, heeft op het risicoprofiel van hun onderneming.”

Gerelateerde artikelen