Audax neemt eLinea over

Audax heeft overeenstemming bereikt met de curator over een overname van de in staat van faillissement verkerende eReaders Groep B.V. en eLinea B.V.

De curator is Jan Joost Wittekamp van EBH Elshof Advocaten met vestigingen in Delft en Naaldwijk.
Het betreft de overname van alle activiteiten door middel van een activa-transactie.
Na de overname zal eLinea gedurende een periode van ongeveer twee maanden worden gesloten om benodigde aanpassingen in het product en zijn positionering, maar ook de integratie in het Audax-concern goed te laten verlopen.
Naar verwachting kan dan de herlancering van eLinea rond 1 oktober a.s. plaatsvinden. Alle verplichtingen aan betalende abonnees worden uiteraard nagekomen.
Audax is met de werkmaatschappijen Betapress en Audax Logistiek (thans nog Media Logistics) een prominente speler op de markt van de distributie van tijdschriften, buitenlandse kranten en Engelstalige boeken.
Daarnaast is Audax met de AKO-vestigingen zeer zichtbaar op met name alle NS Stations en de luchthavens. Het is de bedoeling dat Audax met de overname van eLinea zich op termijn ook een prominente plaats verwerft in de markt van digitale distributie van media.
Audax heeft zich in 2016 intensief verdiept in de kansen en bedreigingen van de digitale distributie van kranten en tijdschriften in Nederland. In dat kader is met meerdere marktpartijen gesproken. Deze gesprekken zullen ook na de overname van eLinea worden voortgezet met het oogmerk door samenwerking synergetische voordelen te bereiken.
Begin dit jaar richtte Audax al een aparte businessunit in voor eFulfilment, het afhandelen van de webshoporders van opdrachtgevers.
(ANP)

Gerelateerde artikelen