Athlon plaatst 2e securitisatie bij beleggers

fallback
Athlon Holding (autoleasing en autoschadeherstel) heeft begin deze week een securitisatie transactie geplaatst waarbij EURO257 mln wordt geleend op de geld- en kapitaalmarkt door middel van uitgifte van schuldpapier ("notes").

De opbrengst wordt gebruikt om bestaande leningen te herfinancieren. De securitisatie betreft (een groot deel van) de leaseportefeuille van dochteronderneming Unilease BV en heeft een looptijd van gemiddeld 5 jaar. De securitisatie van operationele leasecontracten in deze vorm is de tweede van Athlon en uniek in Europa. Met de transactie heeft Athlon twee gestelde doelen gerealiseerd: het verder uitbreiden van de groep niet bancaire financiers (institutionele beleggers) en herfinanciering van bestaande leningen door nieuwe met een langere looptijd tegen een renteniveau dat gunstiger is dan bij bancaire kredieten met een vergelijkbare looptijd.

Bij de transactie worden de vorderingen op klanten uit hoofde van de financiering van de lease-auto, alsmede het recht op de verwachte opbrengstwaarde van de lease-auto bij expiratie van de lease-overeenkomst verkocht aan een speciaal voor dit doel opgerichte vennootschap. Deze vennootschap (Athlon Securitisation 2005 BV) betaalt een vergoeding die gelijk is aan de boekwaarde van de leaseportefeuille. De securitisatie heeft een juridische looptijd van 10 jaar. De eerste aflossingen zullen na 3,5 jaar plaatsvinden. De gemiddelde looptijd bedraagt circa 5 jaar.

De transactie is gestructureerd door ‘arranger’ ING Bank. Als joint lead managers traden op ING Bank en ABN AMRO. De securitisatie-transactie is beoordeeld door twee rating agencies, te weten Moody’s en Fitch. Het grootste deel van de notes heeft een triple A rating gekregen. Hierop wordt een rente vergoed op basis van 3-maands Euribor met een opslag van 12 basispunten (0,12%). Het schuldpapier wordt genoteerd op Euronext. Het plaatsingsproces van het schuldpapier was succesvol en de transactie was vele malen overtekend. De groep institutionele beleggers laat een goede geografische spreiding zien over tien Europese landen.

Veelal leidt het securitiseren van activa ertoe dat deze activa van de balans van de uitgevende instelling (Athlon) verdwijnen. Omdat een belangrijk deel van het economisch risico van de leasecontracten bij Athlon blijft, zullen de activa (en schulden) worden geconsolideerd.