Arcadis ontwikkelt grootste Biogasproject ter wereld

fallback
Arcadis, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft in Brazilië de ontwikkeling van een biogasproject afgerond op de Bandeirantes stortplaats bij Sao Paulo, met 140 hectare en een hoogte van 90 meter één van de grootste stortplaatsen in Zuid-Amerika.

Het methaangas dat uit het gestorte huisvuil vrijkomt, wordt gebruikt als brandstof voor een energiecentrale met een capaciteit van 23 megawatt. Dit is de grootste op biogas gestookte energiecentrale ter wereld. Vanaf vandaag levert de centrale jaarlijks zo’n 170 miljoen kilowattuur aan elektriciteit, voldoende voor meer dan 58.000 huishoudens.

Het project is ontwikkeld door Arcadis Logos, de Braziliaanse dochteronderneming van Arcadis, in samenwerking met het Nederlandse bedrijf Van der Wiel Stortgas BV en het Braziliaanse Heleno Fonseca Constructéchnica. Deze drie partijen hebben de joint-venture Biogas opgericht, die verantwoordelijk is voor de winning en bewerking van het biogas. Daarmee is een investering gemoeid van R$ 12 miljoen (EURO3,5 miljoen). Biogas levert het gas aan een naast de biogasinstallatie gebouwde elektriciteitscentrale die wordt geëxploiteerd door een consortium onder leiding van Unibanco. De levering van gas is gebaseerd op een contract voor 12 jaar, dat een waarde vertegenwoordigt van R$ 100 miljoen (EURO32 miljoen).

Het methaangas uit de stortplaats draagt bij aan het broeikas effect en is daarom bijzonder schadelijk voor het milieu. Door dit methaangas te gebruiken voor het opwekken van energie, wordt een vermindering bereikt van het equivalent van 8 miljoen ton CO2-uitstoot. Op basis van het Kyoto protocol levert dit de joint-venture voor 8 miljoen ton ‘carbon credits’ op. Een deel daarvan zal worden gebruikt ter financiering van verbeteringen in de omgeving van de stortplaats als compensatie voor de milieuhinder die de lokale bevolking van de stortplaats heeft ondervonden.

Het project is in een recordtijd van drie maanden gerealiseerd. Arcadis Logos en Heleno Fonseca Constructéchnica hebben eerder de concessie voor de gaswinning verworven. Beide partijen zijn reeds gedurende vele jaren betrokken bij de aanleg van de Bandeirantes stortplaats. Van der Wiel Stortgas BV is gevraagd te participeren vanwege de ervaring met biogaswinning. Arcadis Logos heeft het ontwerpwerk en het projectmanagement verzorgd, ook voor de energiecentrale.

Harrie Noy, voorzitter Raad van Bestuur van Arcadis zegt over het project: “Het is een prachtig voorbeeld van het type design, build, finance and operate (DBFO) projecten waarin Arcadis strategische groei nastreeft. We hebben vanaf het allereerste begin het initiatief genomen voor het verkrijgen van de concessie en hebben met onze kennis bijgedragen aan de ontwikkeling en realisering van het project. Doordat de afzet van energie is gebaseerd op lange termijncontracten zijn de risico’s beperkt.”

Arcadis is een toonaangevende dienstverlenende kennisorganisatie, wereldwijd werkzaam op de terreinen infrastructuur, gebouwen, milieu en communications. Wij nemen verantwoordelijkheid voor projecten en programma’s van idee, via implementatie tot exploitatie, voor zowel bedrijven als overheden. Centraal in onze integrale aanpak staat de meerwaarde voor onze opdrachtgevers. Arcadis heeft wereldwijd een jaarlijkse omzet van circa EURO850 miljoen en heeft 8500 medewerkers in dienst.