Arbeidsparticipatie in 2013 gedaald

In 2013 hadden bijna 7,3 miljoen Nederlanders van 15 tot 65 jaar betaald werk voor twaalf uur of meer per week, ruim 100.000 minder dan in 2012. De netto arbeidsparticipatie kwam daarmee uit op 66,1 procent. Een jaar eerder was dat nog 67,2 procent.

De afname van de netto arbeidsparticipatie kwam vooral voor rekening van mannen. Hun arbeidsdeelname liep terug van 73,7 procent in 2012 naar 72,3 procent in 2013. Ook onder vrouwen nam de arbeidsparticipatie iets af: van 60,6 procent in 2012 naar 59,9 procent in 2013.

Bij mannen daalt de arbeidsdeelname al sinds de verslechtering van de economie eind 2008. Bij vrouwen nam deze tot vorig jaar nog licht toe.

De daling van de netto arbeidsparticipatie in 2013 ging samen met een toename van de werkloosheid. De beroepsbevolking (het totaal van de werkzame en werkloze beroepsbevolking) bleef dit jaar vrijwel gelijk. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Bij beide seksen nam het aantal 45- tot 65-jarigen in de beroepsbevolking weer verder toe.

Er waren in 2013 bijna 5 miljoen werknemers met een vaste arbeidsrelatie, 169.000 minder dan in 2012. Vooral het aantal jongeren met een vaste arbeidsrelatie liep flink terug. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam juist toe: met 38.000 tot ruim 1,2 miljoen. Zo waren er onder andere meer mensen aan het werk als oproep- of invalkracht of met een tijdelijk contract van minimaal één jaar. Ook het aantal zelfstandigen groeide in 2013 en kwam uit op ruim 1,1 miljoen.

Bron:
CBS

Gerelateerde artikelen