Arbeidsmarktwaarde werknemers steeds belangrijker in cao’s

De arbeidsmarktwaarde van werknemers wordt in cao's een steeds belangrijker element. In 2015 werd in 77 procent van de cao's een afspraak opgenomen over duurzame inzetbaarheid (het totaal van maatregelen in het personeelsbeleid gericht op de lange-termijn-ontwikkeling van werkenden). Dat is 7 procentpunt meer dan in 2014 en een voortzetting van de groeiende aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

Dat stelt AWVN in haar evaluatierapport over het cao-jaar 2015 dat dinsdag is gepubliceerd. AWVN is als arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

De werkgeversvereniging constateert ook dat ondernemingen het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van hun medewerkers een lastig thema vinden omdat het in veel gevallen studieafspraken betreft. ‘AWVN bepleit integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid – waarbij de brede arbeidsmarktwaarde van de werknemer centraal staat, zodat alle partijen worden gesteld om maximale wendbaarheid te realiseren. Een kleine groep ondernemingen tracht al dit niveau te bereiken. Het grootste deel is echter nog zoekende, en kiest vooralsnog voor studie- en procesafspraken,’ aldus het rapport.

AWVN stelt ook vast dat in 2015 de lijn van gematigde loonontwikkeling van de afgelopen jaren is doorgetrokken. De gemiddelde loonstijging was 1,50 procent op twaalfmaandsbasis. De gemiddelde loonstijging vertoonde gedurende het kalenderjaar weinig schommelingen. Achter dit stabiele gemiddelde gaat een flinke differentiatie schuil. Zo kent de chemie een stijging van 1,8 procent, terwijl de zakelijke dienstverlening slechts 1,1 procent vooruit ging. Opvallend is dat 2015 nauwelijks differentiatie naar looptijd kent. Normaal hangt aan langere arbeidsrust een hogere prijs.

Gerelateerde artikelen