Arbeidsmarkt verbetert gestaag in alle provincies

De aanhoudende verbetering op de arbeidsmarkt betekent dat de werkloosheid in alle provincies in gestaag tempo daalt.

Limburg, Zeeland en Gelderland zijn de eerste provincies waar het werkloosheidspercentage in 2018 ook weer lager ligt dan voor de crisis. In Nederland als geheel is dit nog niet het geval, zes van de twaalf provincies kennen in 2018 namelijk nog een hoger werkloosheidspercentage dan tien jaar terug. Verder zijn de onderlinge verschillen tussen de grote steden toegenomen. 

Dit blijkt uit het regio vooruitzicht arbeidsmarkt van het ING Economisch Bureau.

Vergrijzing beroepsbevolking speelt Limburg en Zeeland in de kaart
Limburg en Zeeland zijn de eerste provincies waar het werkloosheidspercentage weer lager is dan in 2008. Beide provincies profiteren van een bescheiden groei van de werkgelegenheid terwijl de vraag naar werk er nauwelijks toeneemt. Vergrijzing drukt hier de werkloosheid maar zorgt ook dat er relatief weinig aanwas van jongeren is. 

Ook in Gelderland komt de werkloosheid onder het niveau van 2008. Anders dan in Zeeland en Limburg groeit de beroepsbevolking hier wel en is ook de banengroei hoger. In 2018 is Groningen de enige provincie waar het werkloosheidspercentage boven de 5 procent ligt. Daarmee is deze provincie ook het verst verwijderd van het niveau van voor de crisis (4,5%).

Grotere tweedeling tussen de grootstedelijke regio’s
Van de grootstedelijke regio’s kent de regio Utrecht in 2018 naar verwachting de laagste  (3,2%) en de regio Rotterdam de hoogste werkloosheid (5,5%). Het verschil in werkloosheid tussen de grootstedelijke regio’s onderling is daarmee groter dan in 2008. In de regio’s Amsterdam, Utrecht en Eindhoven daalt de werkloosheid in 2018 al tot het niveau van voor de crisis. Sterkere economische groei levert hier veel banen op en de vaardigheden en het opleidingsniveau van werkzoekenden sluiten er ook beter aan bij de vraag dan in de regio’s Rotterdam en Den Haag.

Gerelateerde artikelen