Arbeidsmarkt top-interim managers viert hoogtij, maar tarieven dalen

De arbeidsmarkt voor hoogopgeleide interim managers is bijzonder goed te noemen. Het aantal interim managers in opdracht is naar een recordhoogte van 79% g

Dit blijkt uit de 14e editie van de Interim Index van Schaekel & Partners. In het onderzoek geven 550 interim managers -actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich in de tweede helft van 2017 ontwikkelt. Zij zijn gemiddeld tien jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Optimisme

Hoogopgeleide interim managers zien de toekomst zonnig tegemoet. 54% verwacht dat de vraag naar interim management het komende halfjaar gaat toenemen. ‘Slechts’ 9% verwacht een daling van de vraag. Vanaf 2013 ontwikkelt de vraagverwachting zich positief, geleidelijk, in kleine stapjes. “De toename van de positieve vraagverwachting die wij dit jaar zien, is een grote stap te noemen. Tegelijkertijd zien wij dat interim managers relatief snel aan een volgende opdracht komen. De periode tussen twee opdrachten is afgenomen tot 7,5 week. De duur van een opdracht is gestegen naar 13,1 maanden en de bestede tijd aan acquisitie is significant toegenomen tot 5,7 uur per week,” aldus Schaekel & Partners.

Dalende tarieven

Voor wat betreft het gemiddelde uurtarief is een daling ten opzichte van voorgaande jaren te zien. Deze daling lijkt ingegeven te zijn door een tweetal factoren. Ten eerste is er een groter aanbod op de markt. “Voor opdrachtgevers is dat goed nieuws, zij hebben meer keuze en kunnen scherper inkopen. Voor de interim manager betekent dit dat er meer uren gemaakt moeten worden om op eenzelfde omzet uit te komen. En dan is exact wat wij zien”, aldus Piet Hein de Sonnaville en Marleijn de Groot, partners bij Schaekel & Partners. Ten tweede neemt de duur van een opdracht nog steeds toe. Ervaring leert dat de lengte van een opdracht, het tarief beïnvloedt.

Leeftijd

Het onderzoek laat verschillende zien tussen ‘jong’ en ‘oud’. 94% van de jongere interim managers (35-44 jaar) is in opdracht ten tijde van het onderzoek. Zij zijn optimistischer dan oudere interim managers over de vraagverwachting naar interim management. Jongeren geven aan na 5,8 weken een nieuwe opdracht te hebben gevonden. De gemiddelde opdrachtduur 12,1 maanden. Ook valt op dat zij vaker 2 tot 3 dagen per week in opdracht zijn. Zij geven minder vaak aan 4 tot 5 dagen per week te werken.

Gerelateerde artikelen