Arbeidsmarkt fiscalisten dit jaar sterk in beweging

De arbeidsmarkt voor fiscalisten is dit jaar sterk in beweging gekomen. Dat blijkt uit het vierde jaarlijkse onderzoek 'Werken in de Fiscaliteit' van Sdu en Berenschot. Was vorig jaar 44% van de groep werkzoekenden actief op zoek naar een andere baan, dit jaar is dat 52%.

Opvallend is ook dat nu meer fiscalisten zeggen werk buiten de sector te zoeken: 16% dit jaar, 12% vorig jaar. 41% van de fiscalisten geeft aan de afgelopen 12 maanden te zijn benaderd door een headhunter. Vorig jaar was dat 32%. De arbeidsmarkt voor fiscalisten verandert ook van karakter. De vraag neemt toe naar fiscalisten die ondernemende gesprekken kunnen voeren, data weten te kraken en toekomstscenario’s kunnen schetsen. De vraag naar medewerkers voor de aangiftepraktijk zal door voortschrijdende automatisering afnemen.

Helft fiscalisten vindt dat ze minder dan marktconform worden beloond 

Opvallend is dat 46% van de fiscalisten meent dat ze minder dan marktconform worden beloond. Uit onderzoek blijkt dat fiscalisten op dit punt pessimistischer zijn dan andere beroepsgroepen.

Belastingdienst als voorkeurswerkgever vooral populair onder jonge fiscalisten 

Voor het vierde jaar op rij is de Belastingdienst de populairste werkgever voor fiscalisten: voor 19% van alle fiscalisten is zij de eerste keuze. Op een gedeelde tweede plaats, en op afstand (11%), vinden we BDO Belastingadviseurs en de Rechterlijke macht. Vooral fiscalisten onder de 35 jaar, en dan met name zij die in het fiscaal advieswerk zitten, zien een overstap naar de Belastingdienst zitten.

Fiscalisten investeren meer in competentieontwikkeling

Meer fiscalisten volgden dit jaar een opleiding, training of cursus op hun vakgebied. Opvallend is dat een hoger percentage nu aangeeft dat de scholing is gericht op het ontwikkelen van competenties: 38% dit jaar tegen 33% in 2014. Een duidelijk stijgende lijn, want uit Werken in de Fiscaliteit 2013 bleek dat 17% van de fiscalisten aan de eigen competenties werkte.

Ook een stijgende lijn zit in het aantal fiscalisten dat een eigen bijdrage levert aan de (bij)scholing. In 2013 was dat 17%, dit jaar zegt 29% een eigen bijdrage te leveren. En als een eigen bijdrage wordt geleverd, dan is dat ook een forse: 63% van alle fiscalisten die heeft bijgedragen in de opleidingskosten, zegt die kosten voor meer dan driekwart voor eigen rekening te hebben genomen. Ook hier is sprake van een opgaande trend.

• Werken in de fiscaliteit

Gerelateerde artikelen