Aon en Naris gaan samenwerken

Risicoadviseur Aon en ontwikkelaar van risicomanagementsoftware Naris gaan samenwerken.

Klanten van Aon krijgen toegang tot de risicomanagementsoftware NARIS GRC. Andersom krijgen klanten van Naris toegang tot de expertise van Aon. 

Met de samenwerking ontstaat een combinatie van Nederlands grootste adviesteam op het gebied van risico- en crisismanagement met de meest gebruikte en pragmatische risicomanagementsoftware. 

Als risicoadviseur brengt Aon risico’s in kaart en legt deze vast in een risicoprofiel. Op basis van dit risicoprofiel adviseert Aon over maatregelen die de risico’s beperken, zoals business continuity management, crisismanagement en risicofinanciering. Dit sluit aan op de behoefte bij zowel klanten als regelgevende instanties om de focus bij nieuwe, opkomende risico’s te leggen op het weerstands- en herstelvermogen van organisaties (het zogeheten ‘resilience’). 

Naris is een Nederlandse organisatie met 15 jaar ervaring op het gebied van governance, risicomanagement, compliance en audit en heeft met NARIS GRC de meest gebruikte risicomanagementtool in handen.

Pragmatisch en actiegericht
“De dienstverlening en expertise van beide organisaties sluiten naadloos op elkaar aan,” stelt Alex van den Doel, Managing Director van Aon Global Risk Consulting. “Dankzij deze samenwerking kunnen onze klanten pragmatisch en actiegericht hun risicomanagement opbouwen en up to date houden. Hiermee zorgen we dat risicomanagement structureel in organisaties wordt ingebed, gekoppeld wordt aan strategische doelstellingen en daardoor helpt om een risicobewuste cultuur op te bouwen die bijdraagt aan de resilience van onze klanten.”

“Het pragmatisch inrichten van governance, risicomanagement, compliance en audit staat hoog op de prioriteitenlijst bij grote en kleine organisaties, zowel in de publieke als private sector,” zegt Erik van Marle, directeur van Naris. “In de kern is dit vraagstuk van verantwoording en sturing bij iedereen hetzelfde. Aon heeft de knowhow en de middelen om ons te helpen bij de toenemende vraag. Doordat zij onder andere op afstand via NARIS GRC kunnen ‘meekijken’, ervaren klanten continu toegevoegde waarde.”

Gerelateerde artikelen