Antwoord op vragen SAR-regeling

fallback
Per 1 januari 2007 is de aftrekbaarheid van de kosten van het verstrekken van eigen aandelen en opties op eigen aandelen geschrapt in de vennootschapsbelasting. Het is daardoor fiscaal onaantrekkelijker geworden om werknemers te belonen met aandelen en opties. Een goed alternatief zijn de stock appreciation rights, de zogenoemde SAR's.

Een SAR geeft de werknemer het recht om tijdens of na een bepaalde periode een contante betaling te vorderen van de vennootschap die de SAR toekent. De werknemer ontvangt dus geen beloning in aandelen, maar in geld. De hoogte hangt af van de koersontwikkeling van het onderliggende aandeel. Voor de werknemer is het voordeel uit opties en SAR’s gelijk.

Na kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat de aftrekbeperking in de vennootschapsbelasting niet geldt voor SAR-regelingen. Kosten van een SAR-regeling zijn ook na 1 januari 2007 nog aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.


Doordat de werknemer bij een SAR-regeling een beloning in geld ontvangt, zal de vennootschap hierdoor ook daadwerkelijk verarmen. Bij een optieregeling is dit niet het geval, doordat de lasten dan door verwatering van het aandelenbezit worden afgewenteld op de zittende aandeelhouders. Dit zijn dus geen soortgelijke beloningsvormen en daardoor geldt de aftrekbeperking niet voor de SAR-regelingen.


Werknemers die door de SAR-regeling een geldbeloning ontvangen, moeten hierover vrijelijk kunnen beschikken. Zij mogen niet verplicht worden gesteld dit geld te gebruiken om eigen aandelen van de werkgever te kopen. Dan zijn de kosten van de deze regeling volgens de staatssecretaris in de vennootschapsbelasting niet aftrekbaar.


Bron: TaxUpdate, Tijdschrift Financieel Management i.s.m. Deloitte.