Anti-DDoS-coalitie lanceert informatie website

Nomoreddos.org informeert over coalitie en groeiend DDoS risico.

De nationale anti-DDoS-coalitie heeft de site nomoreddos.org gelanceerd om op de hoogte te kunnen blijven over hun activiteiten en informatie over DDoS-aanvallen te bieden. De nationale anti-DDoS-coalitie is een publiek-privaat samenwerkingsverband van sectororganisaties, (semi)overheidsinstellingen en bedrijven die een gezamenlijke, landsbrede aanpak voor DDoS-aanvallen ontwikkelt. Het gaat daarbij niet alleen om het afslaan van DDoS-aanvallen, maar ook om het herkennen van patronen om aanvallen te voorkomen en het delen van expertise en ervaring.

“Zoals blijkt uit de rapporten die de NBIP en anderen jaarlijks publiceren, blijven DDoS-aanvallen voortdurend evolueren. Het is heel moeilijk om daar als een enkele organisatie op te anticiperen. Door kennis, kunde en middelen te bundelen kunnen we gezamenlijk veel effectiever DDoS-aanvallen bestrijden. Het doel is om een systematiek te ontwikkelen waarmee we gezamenlijk DDoS-aanvallen in een vroeg stadium herkennen en dus ook kunnen voorkomen. De nu gelanceerde website toont wat de stand van zaken is, waar we mee bezig zijn en biedt ook technische informatie over onze aanpak,” aldus Octavia de Weerdt, directeur van Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP).

Voortgang clearinghouse te volgen op website

Het DDoS clearinghouse is één van de belangrijkste projecten van de coalitie. Dit is een systeem waarmee deelnemers de kenmerken (fingerprints) van DDoS-aanvallen waarmee zij geconfronteerd worden kunnen meten en deze informatie met andere coalitieleden kunnen delen. “Er moet nog wel het nodige gebeuren voordat het clearinghouse in 2021 landelijk operationeel wordt,” zegt Marco Doeland, CISO & Manager Risk Management van Betaalvereniging Nederland. In de nabije toekomst zal de nationale anti-DDoS-coalitie aanvullende activiteiten ontplooien.

Deelnemers aan de anti-DDoS-coalitie zijn Agentschap Telecom, Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), Belastingdienst, Betaalvereniging Nederland, De Nationale Politie, De Nederlandsche Bank, KPN, Vodafone Ziggo, Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), NL-IX, Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) NaWas, SURF, Universiteit Twente en VNO-NCW.

(bron: ANP)

 

 

Gerelateerde artikelen