Anoniem cv versturen niet gewenst bij werkgevers

Zowel internationaal als in Nederland is het anoniem versturen van een cv om discriminatie te voorkomen niet gewenst. Daarnaast zijn job-hoppers niet geliefd bij de meeste werkgevers. Het vermelden van het IQ en het EQ op het cv is voor de meeste bedrijven niet belangrijk.

Deze resultaten blijken uit een internationaal onderzoek dat is uitgevoerd door financieel uitzend- en detacheringsbureau Accountemps in negen landen bij 2.739 Human Resources en Finance Managers.

Internationaal gezien vindt bijna de helft van de ondervraagde managers (45%) het een probleem als iemand meerdere functies in een korte periode heeft gehad. Deze mensen worden aangezien als ‘job-hoppers’.

Van de Nederlandse ondervraagden geeft 38% aan dit een probleem te vinden. In landen zoals Nieuw Zeeland (78%), Tsjechië (68%) en Engeland (54%) hebben managers de meeste moeite met deze ‘job-hoppers’.

In Frankrijk daarentegen geeft het merendeel van de managers (46%) aan dat zij dit soort kandidaten juist graag aannemen vanwege hun ervaring in verschillende bedrijven. Opvallend is dat 24% van de Nederlandse managers aangeeft dit aspect van het cv niet belangrijk te vinden.

Silvia Schilder, Division Manager Accountemps: “Het zogenaamde ‘job-hoppen’ heeft voor- en nadelen. Voor tijdelijke opdrachten zien wij vooral de voordelen in de brede ervaring die kandidaten op doen bij verschillende bedrijven.

Echter, waar het gaat om het aannemen van vaste medewerkers, worden ‘job-hoppers’ toch vaak gezien als minder loyaal. Bedrijven investeren veel in een nieuwe werknemer, daardoor is het gewenst dat deze werknemer langer bij de organisatie blijft. Dit bevordert de stabiliteit van een afdeling.

Wel merken wij dat zodra de arbeidsmarkt aantrekt, het meer getolereerd wordt dat kandidaten in korte tijd bij veel verschillende werkgevers hebben gewerkt. Sollicitanten moeten uiteraard wel een goed verhaal hebben wanneer zij veel van baan zijn veranderd.“

Anoniem cv versturen
Om discriminatie te voorkomen zouden kandidaten hun cv anoniem kunnen versturen zonder vermelding van naam of nationaliteit. Van de Nederlandse ondervraagde managers vindt 41% dit een zeer slecht idee. Ook internationaal (37%) zijn de ondervraagden geen voorstander van dit idee. Vooral de Duitsers (63%) geven aan dit een slecht idee te vinden.

De Engelse (13%) en Italiaanse (12%) ondervraagden zijn, internationaal gezien, het meest positief over zo’n anoniem cv en vinden dit juist een goed idee. Zowel internationaal gezien (95%) als in Nederland (91%) vindt het merendeel van de ondervraagde managers het niet nodig dat kandidaten het IQ en EQ op hun cv vermelden.

De genoemde redenen hiervoor zijn dat zij het IQ en EQ testen tijdens de sollicitatieprocedure of dat zij het IQ en EQ niet belangrijk achten. Het vermelden van cijfers en hoogte van opleidingen op het cv wordt internationaal (67%) en in Nederland (53%) zeer gewaardeerd door de ondervraagde managers.

Opvallend verschil is dat internationaal gezien slechts 7% het onnodig vindt om cijfers en hoogte van opleidingen te vermelden terwijl dit in Nederland voor 20% van de ondervraagden geldt. Nederland steekt hiermee met kop en schouders boven de andere landen uit. België (10%), Italië (9%), Engeland (5%), Duitsland (5%) en Frankrijk (4%) scoren een stuk lager op de antwoordcategorie ‘onnodig’.

Deze conclusies komen uit de internationale Workplace Survey Q1 2006, ontwikkeld door financieel uitzend- en detacheringsbureau Accountemps. Het onderzoek is gehouden in 9 landen: Australië, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Tsjechië Nederland, en Nieuw-Zeeland.

Het onderzoek is in februari en maart 2006 uitgevoerd onder 2739 internationale Finance & Human Resources Managers door onderzoeksbureau Helview.

Gerelateerde artikelen