André Haag wordt CFO van de Volksbank

De Triodos-CFO start bij een bank met verstoorde verhoudingen.

André Haag wordt per 1 augustus de nieuwe financieel directeur van de Volksbank. Hij maakt de overstap van Triodos Bank waar hij ook financieel eindverantwoordelijke was. De benoemingstermijn van Haag loopt tot de aandeelhoudersvergadering in 2026. Haag werkte eerder onder andere bij Deutsche Holdings, Deutsche Bank, IBM Financial Consulting en Ernst & Young.

Met de aanstelling van Haag heeft de Volksbank weer een vaste financieel directeur. Die positie werd eerder tot 1 januari dit jaar op tijdelijke basis ingevuld door John Reichardt na het ontslag van Pieter Veuger. Daarna nam bestuursvoorzitter Martijn Gribnau de taken waar. 

Om het vertrek van Veuger was een hoop te doen. Zijn ontslag in de zomer van 2020 kwam op het moment dat hij pas een aantal maanden in dienst was. Later vertrokken meer hoge functionarissen bij de bank vanwege meningsverschillen over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers.

De onrust bij de Volksbank lag gevoelig, omdat de bank nog altijd in staatshanden is. Volgens een onafhankelijk onderzoek dat de bank liet doen, zouden de verstoorde verhoudingen aan de top zijn ontstaan door misverstanden over de precieze taken van directeuren. Die spanningen zouden incidenteel tot onderling pestgedrag hebben geleid.

(ANP)