‘Andere aanpak risicomanagement nodig’

Aon: coronacrisis toont noodzaak betere aanpak risicomanagement aan.

De coronacrisis maakt duidelijk dat nieuwe risicomanagementstrategieën urgenter zijn dan ooit. Dat stelt verzekeraar Aon in het onderzoek ‘Reprioritizing Risk and Resilience For a Post-COVID-19 Future’.

Eind 2020 werd voor het onderzoek aan ruim 500 risicomanagers, CFO’s en CRO’s uit 41 landen en verschillende sectoren gevraagd hoe zij de coronacrisis hebben gemanaged, of zij hun zakelijke prioriteiten opnieuw hebben ingedeeld en wat de impact op risicomanagement was binnen hun organisatie. Het bleek dat een pandemie of een grote gezondheidscrisis bij 82% van de organisaties wereldwijd voor de uitbraak van de coronacrisis niet eens voor kwam in de top tien belangrijkste risico’s. Daarnaast had 73% van de respondenten in de EMEA-regio geen plan klaarliggen voor een dergelijke situatie..

Uit het onderzoek blijkt ook dat er grote regionale verschillen zijn in de mate waarop organisaties voorbereid waren en een plan hadden klaarliggen voor een pandemie. In de APAC-regio was dit voor 52% van de respondenten het geval, tegenover 31% voor Noord-Amerika en slechts 27% in de EMEA-regio en 21% in Latijns-Amerika. Een verklaring hiervoor is de eerdere ervaring die de Aziatische landen hadden met pandemieën zoals SARS of de varkensgriep.

In het onderzoek is ook gevraagd naar de fase (reactie, herstel- of hervormingsfase) waarin organisaties zich in de huidige pandemie bevinden. De impact van de coronacrisis verschilt per regio en niet elke organisatie zit dan ook in dezelfde fase. Zo gaf 59% van de respondenten uit Noord-Amerika aan nog in de herstelfase te zitten, terwijl bedrijven uit de APAC-regio gemiddeld al verder zijn. Hier zit 36% in de hervormingsfase, wat hoger is dan de benchmark uit het onderzoek op dit punt (29%). Twintig procent van alle respondenten zit zelfs na een klein jaar sinds het ontstaan van de coronacrisis in maart 2020 nog in de reactieve fase waarin business continuity centraal staat. Een meerderheid van de bedrijven in alle regio’s verwacht dat COVID-19 nog zeker een jaar hun business zal beïnvloeden.

Om voorbereid te zijn op toekomstige crises zoals door de huidige pandemie is ontstaan, is volgens Aon een breder perspectief nodig op risicomanagement waarbij samenhang tussen alle onderdelen van een organisatie cruciaal is. Organisaties kunnen leren van de manier waarop landen in de APAC-regio na eerdere pandemieën plannen maakten voor een nieuwe gezondheidscrisis. Tegelijkertijd is er meer nodig, omdat de coronacrisis ook zorgt voor nieuwe risico’s of een toenemende dreiging van bestaande risico’s. Doordat veel mensen thuis werken, is er bijvoorbeeld een grotere dreiging van cyberincidenten doordat de afhankelijkheid van digitale platformen is toegenomen.

Aon pleit voor een organisatiebrede aanpak: “Organisaties moeten echt aan de slag met een grondige herziening van hun risicomanagementstrategie. Corona is de wake-upcall, maar organisaties moeten echt met een breder perspectief kijken naar alle bestaande risico’s met grote impact, zoals cyber, geopolitiek, leveranciersketen, klimaatverandering en zogenoemde longtailrisico’s; nieuwe risico’s met een kleine kans, maar met een grote impact.”

Gerelateerde artikelen