Analytics: essentieel voor de toekomstgerichte CFO

Het behalen van winstgevende groei blijft voor de financiële afdeling één van de voornaamste doelen en stimulans voor de invoering van planning analytics.

De financiële afdeling heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een ware krachtbron, die de ontwikkeling en implementatie van een strategische bedrijfsplanning aandrijft. Om deze waardevolle rol verder te ontplooien, is het essentieel dat finance nog meer inzicht krijgt – niet alleen in de eigen organisatie, maar ook breder in de sector, de markt en trends die mogelijk van invloed zijn op de toekomstige bedrijfsomgeving. Een belangrijk middel om dit doel te bereiken, is de implementatie van planning analytics. Het is altijd goed om heel veel data te hebben, maar enkel door deze op de juiste manier te analyseren, kunnen bedrijven er echt van profiteren. 

Vooruit denken om voorop te blijven
CFO.com benadrukte onlangs nog hoe belangrijk voorspellende analyse is als hulpmiddel voor de toekomstgerichte CFO die zijn bedrijf strategisch wil ondersteunen. ‘Als data-analyse en voorspelling integrale onderdelen zijn van een strategische planning, dan hebben financieel managers krachtigere softwaretools nodig om ze hierbij te helpen en meer strategische waarde te leveren aan hun bedrijven’, zo schreef het. Het behalen van winstgevende groei blijft voor de financiële afdeling één van de voornaamste doelen en stimulans voor de invoering van planning analytics.

Vier kernpunten voor een toekomstbestendige financiële afdeling
Een recent rapport van IBM, ‘Finance analytics: Seven hows and millions of whys’, beschrijft de resultaten van een onderzoek onder bijna 1.000 CFO’s en senior financieel professionals. Een van de opmerkelijke uitkomsten: degenen die vooroplopen bij de implementatie van analytics scoren vaak ook het beste op cruciale ijkpunten voor het bedrijf, zoals winstgevendheid en omzetgroei. Uit het onderzoek kwamen vier belangrijke aandachtspunten naar voren, die CFO’s en financieel professionals kunnen helpen hun afdeling met succes te leiden. 

Allereerst is een sterke focus op gemeenschappelijke datadefinities cruciaal. Zoals iedereen weet die met verschillende afdelingen binnen de organisatie werkt, is het essentieel om dezelfde taal te spreken en op dezelfde golflengte te zitten. Bij koplopers die analytics inzetten, bleek de kans dat ze gemeenschappelijke datadefinities gebruiken 154% groter dan bij hun collega’s, en de kans dat ze een standaard rekeningschema hebben 62% groter. Gemeenschappelijke datadefinities helpen de basis te leggen voor een breed, intensief gebruik van analytics binnen diverse afdelingen, door de hele organisatie heen.

Een volgend punt is dat de werkelijke toegevoegde waarde in advanced predictive en prescriptive analytics zit. Bij financiële leiders was het 28% waarschijnlijker dat ze vooruitkijken met predictive en prescriptive oplossingen dan hun gemiddelde tegenhangers. Een van de toepassingsgebieden is de verbetering van de inning van betalingen. Dit is mogelijk door klantsegmentatie met risicoprofielen, die zijn opgesteld op basis van statistische datamodellen en historische trends voor betaalgedrag en -geschillen.

Ten derde vergroot de integratie van financiële en operationele informatie het begrip van de manier waarop verschillende onderdelen van het bedrijf met elkaar verbonden zijn en samenwerken. Gebieden waar verbetering mogelijk is, zijn zo veel nauwkeuriger in kaart te brengen. Bepaalde operationele ambities kunnen in tegenstelling zijn met de financiële doelstellingen. Ook kunnen financiële doelen de operationele groei belemmeren, als ze allebei gebaseerd zijn op ruwe, onvolledige schattingen. Analytics helpt te ontdekken waar de conflicten zitten en helpt ze op te lossen met alternatieve modellen en actieplannen. 

Tot slot is de implementatie van oplossingen voor analytics een geweldige manier om talent te ontwikkelen en ervaringen te delen; zeker als ze in handen zijn van mensen met de juiste kennis en vaardigheden. In feite cultiveren financiële leiders talent drie maal meer dan hun collega’s. Ze zetten ook centers of excellence op, om zo vijf keer vaker expertise te centraliseren en te delen. 

Vervolgstappen
Een goed begin voor finance om dit verhaal in de praktijk te brengen, is het rapport ‘Finance analytics: Seven hows and millions of whys’. Het gaat diepgaand in op de uitkomsten van IBM’s onderzoek onder bijna 1.000 CFO’s en finance professionals.

Gerelateerde artikelen