Amsterdamse economie komt op stoom

De Amsterdamse economie presteert goed. Na de aanloop in 2014 komt de economische groei van Groot-Amsterdam in 2015 voor het eerst weer boven de 3% uit.

Het vertrouwen is terug en de groei wordt breed gedragen door bedrijven. De regio heeft vooral de wind in de zeilen door de aantrekkende zakelijke dienstverlening en ook het gunstige vestigingsklimaat betaalt zich uit. De economische groei blijft daarnaast gesteund worden door de aantrekkingskracht op toeristen en nieuwe inwoners, die de verwachtingen blijft overtreffen. 
Dit blijkt uit de regiovisie Groot-Amsterdam die ING Economisch Bureau vandaag publiceert.
 
Herstel zakelijke dienstverleners vliegwiel voor Amsterdamse economie
De economie van Groot Amsterdam is voor de helft afhankelijk van verschillende vormen van zakelijke dienstverlening. Na een lastige fase van 2009 tot 2014 treedt er over een breed front herstel op. Gemiddeld groeit het volume in 2015 zelfs met 5% en ook volgend jaar staat een flinke groei in het vooruitzicht. 
Dienstverleners zorgen daarmee dus voor een groeiversnelling. Bovendien is de voedingsbodem voor de  ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening in Amsterdam goed. Belangrijk is dat de financiële dienstverlening niet langer krimpt, al is de aanstaande aanpassing van het Nederlandse fiscale regime geen goed nieuws voor de in Amsterdam ruim vertegenwoordigde trustsector.  
Amsterdamse werkloosheid vertoont dalende lijn
De Amsterdamse arbeidsmarkt toont veerkracht. Tussen 2007 en 2014 is het aantal banen met 7% gegroeid al is de beroepsbevolking in die periode door bevolkingsgroei ook met bijna 10% gestegen. Sinds 2014 heeft de werkloosheid in Amsterdam echter al een daling ingezet en deze lijn zet zich voort in 2015. Hiermee loopt de arbeidsmarkt voor op andere regio’s die nog niet zover zijn, al zal verder daling niet snel gaan.
 
Digitalisering belangrijkste groeidriver voor Amsterdamse economie
Ook in een dienstenregio als Amsterdamse regio worden bedrijven geconfronteerd met nieuwe technologieën. De invloed van ontwikkelingen die samenhangen met toenemende inzet internet en digitalisering zijn daarbij het grootst. Dit komt bij alle dienstverleners terug en dit heeft zelfs op een traditionele sector als de advocatuur steeds meer invloed.
Amsterdam staat bekend als een innovatieve regio en slaagt er goed in om digitalisering om te zetten in bedrijvigheid. Dit gaat echter ook gepaard met een andere vraag naar personeel en het aanbod van werknemers beantwoordt hier nog onvoldoende aan. Om de groei verder te faciliteren is het belangrijk om als woonstad aantrekkelijk te blijven, maar ook om voor een betere match op de arbeidsmarkt te zorgen.
   

Gerelateerde artikelen