Amstelland MDC bundelt ambitie onder nieuwe naam AM.

fallback
Naamswijziging, samenvoeging commercieel-vastgoedontwikkeling en directiebenoemingen in kader integratie Amstelland en MDC. Met de keuze voor een nieuwe, internationaal georiënteerde naam, de bundeling van de activiteiten voor de ontwikkeling van commercieel vastgoed in Nederland en benoemingen op directieniveau heeft Amstelland MDC een belangrijke stap gezet in de integratie van haar activiteiten. De onderneming, in augustus 2002 ontstaan uit het samengaan van Amstelland NV en Multi Development Corporation NV, heet voortaan AM NV.

AM omvat drie clusters van activiteiten: AM Vastgoed (ontwikkeling van winkelcentra en kantoren), AM Wonen (woningontwikkeling) en AM Grondbedrijf (grondontwikkeling). In de Europese landen buiten Nederland waar zij actief is, werkt zij onder de naam AM Development. Het leidende principe bij de integratie van de activiteiten van Amstelland en MDC is geweest dat deze tot duidelijke voordelen moet leiden voor zakelijke relaties, consumenten en medewerkers. Cruciaal hierin is de organisatorische en fysieke bundeling van de ontwikkeling van commercieel vastgoed in Nederland.

Clustering activiteiten.
Amstelland kende al een structuur waarin de activiteiten voor woningontwikkeling, commercieel-vastgoedontwikkeling en grondontwikkeling zelfstandig gepositioneerd waren. Deze structuur heeft haar voordelen bewezen in termen van acquisitiekracht, slagvaardigheid, rendement en een hoog niveau van partnerschap en dienstverlening. AM zal dezelfde clustering naar activiteiten hebben, overkoepeld door de holding AM NV die is gevestigd in Nieuwegein.

Commercieel-vastgoedontwikkeling.
De voornaamste aanpassingen vinden plaats binnen de activiteiten voor commercieel-vastgoedontwikkeling. Onder leiding van de groepsdirectie Vastgoed opereren drie eenheden waarin landenorganisaties zijn samengebracht: Nederland/België; Zuid-Europa (Portugal, Spanje en Italië); Overige landen (Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Groot-Brittannië, Ierland en Griekenland). Voor de organisatie Nederland/België is een onderverdeling gemaakt naar activiteiten voor winkelontwikkeling en kantorenontwikkeling. Het opbouwen, versterken en bestendigen van relatienetwerken en de acquisitie van projecten zal sterker dan voorheen op basis van een regionale benadering geschieden.

Om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken, worden alle activiteiten voor commercieel-vastgoedontwikkeling in Nederland geconcentreerd in het voormalige MDC-kantoor in Gouda. Dit betekent dat het management en de medewerkers van Amstelland Ontwikkeling Vastgoed, circa veertig personen, per 8 maart a.s. het kantoor in Nieuwegein verlaten en naar Gouda verhuizen.

Woning- en grondontwikkeling.
Voor de activiteiten woningontwikkeling en grondontwikkeling blijft de structuur ongewijzigd. Woningontwikkeling kent een groepsdirectie, gevestigd in Nieuwegein, waaronder acht regiokantoren verspreid over Nederland ressorteren. Recent is Odeon, actief in binnenstedelijke ontwikkeling, aan de activiteiten voor woningontwikkeling toegevoegd. De eerder aangekondigde overname van Projektbouw Zeeland zal naar verwachting op korte termijn worden afgerond. Grondontwikkeling staat onder leiding van een groepsdirectie
en opereert tevens vanuit Nieuwegein.

Benoemingen.
De integratie heeft geleid tot een aantal benoemingen in de directie van onze onderneming. De samenstelling van de Raad van Bestuur en de verdeling naar aandachtsgebieden binnen dit bestuur blijft ongewijzigd. Klaas de Ruiter is voorzitter van de Raad van Bestuur (Chief Executive Officer). Hans van Veggel is vice-voorzitter van de Raad van Bestuur (Chief Operations Officer/Chief Creative Officer). Hij is tevens voorzitter van de groepsdirectie van AM Vastgoed/AM Development.

Profiel AM.
AM is op Europese schaal actief in de ontwikkeling van stedelijke centra, winkelcentra, woningen en kantoren. De onderneming, met een omzet van ruim EURO 1,1 miljard in 2001 (pro forma gecombineerde cijfers Amstelland en MDC), heeft een leidende marktpositie in Nederland en een vooraanstaande positie in vastgoedontwikkeling in Europa. AM heeft projecten in ontwikkeling in Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Tsjechië en Groot-Brittannië. Als creatieve kennisorganisatie – AM telt 550 hoog opgeleide professionals – is zij gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van omgevingen om aangenaam in te wonen, werken, winkelen en recreëren. Centraal in haar benadering staat design & development, het conceptuele denken van T&T Design. Haar projecten, die zijn toegesneden op de wensen van de consument, respecteren en versterken de gebouwde omgeving.

Gerelateerde artikelen