Amerikaans onderzoek (deel I): ‘Kans op gebruik AI door criminelen neemt toe’

Groeiende bezorgdheid onder Amerikaanse bedrijven over crimineel gebruik AI

51% van de cyberbeveiligingsprofessionals binnen de financieel dienstverleners in de VS, verwacht dat Ai hun bedrijf gevoeliger maakt voor cyberaanvallen. Van de ondervraagde IT-beveiligers in de techsector, denkt 52% dat cybercriminelen kunstmatige intelligentie zullen gaan gebruiken. Dat blijkt onder meer uit een enquête van het Amerikaanse-Israelische cybersecuritybedrijf Deep Instinct. (Deel I van een tweedelige serie.)

  • verzekeringspremie in VS tegen ransomware gestegen
  • kans op cyberaanval ‘onontkoombaar’
  • criminelen zetten Ai in

Uit het onderzoek blijkt verder dat de bezorgdheid voor ransomware aanvallen onder bedrijfsbestuurders toeneemt. Volgens de enquête geeft 62% van de respondenten aan, dat de zorg voor deze vorm van cybercriminaliteit bovenaan het lijstje met risico’s staat. Vorig jaar werd deze vorm van criminaliteit door 44% van de ondervraagden als grootste bedreiging gezien. [artikel gaat verder na de volgende alinea]


Lees ook:


Woensdag 20 september 2023

AG TechFest is een techfestival waarin creativiteit en inspiratie gecombineerd worden met informatie over nieuwe manieren om de uitdagingen aan te gaan waar we allemaal mee te maken hebben. Bekijk het programma en meld je aan of wijs uw IT-verantwoordelijke op dit evenement door een link te sturen.


Cyberaanvallen worden ‘onontkoombaar’

Opvallend is dat een groeiend aantal bedrijven zegt bereid te zijn om te betalen in het geval van een ransomware aanval. Volgens de onderzoekers ontstaat binnen Amerikaanse bedrijven een ‘gevoel van onvermijdelijkheid over de kans op een aanval met gijzelingssoftware’.

Betalingsbereidheid neemt toe

De onderzoekers wijzen er op dat het gevoel van onvermijdelijkheid leidt tot grotere bereidheid om cybercriminelen te betalen: 38% van de ondervraagden geeft aan dat het bedrijfsbeleid van hun organisatie ruimte biedt aan deze oplossing. Volgens het onderzoek moet de oorzaak van die groeiende bereidheid gezocht worden in het afnemende vertrouwen in verzekeringen.

Verzekeringspremies leiden tot betalingsbereidheid

Bedrijven die ervoor kiezen te betalen omdat ze een ransomwareverzekering hebben, is gedaald van 62% in 2022 naar 43% in 2023. Het rapport wijst er op dat de prijzen van de cyberverzekeringen sinds het eerste kwartaal van 2022 zijn gestegen met 110%, wat deze gedragsverandering helpt verklaren.


Cybercriminelen vormen een groeiende bedreiging voor organisaties. Ze verstoren websites met DDoS-aanvallen en gijzelen waardevolle gegevens van organisaties met ransomware, zoals Cryptolocker en WannaCry, om losgeld te eisen. NBA opleidingen biedt in de flexibele opleiding ‘Cybersecurity voor accountants‘ kennis over de bescherming die accountants in acht moeten nemen voor zichzelf en hun klanten. Schrijf je nu in.


Gerelateerde artikelen