Amerikaans onderzoek: CFO-salaris stijgt in 2024

Salaris van Amerikaanse CFO in de lift

Volgens een onderzoek van de Amerikaanse financieel-strategisch adviseur Rho stijgt de vergoeding van Amerikaanse CFO’s in 2024 naar een gemiddelde tussen $201.000 en $400.000. Volgens de onderzoekers zijn de stijgingen ingezet om financieel leidinggevenden aan te trekken en te behouden, vooral in het licht van de stijgende inflatie en zorgen over het behoud van talent.

  • De salarissen van CFO’s in VS stijgen in 2024 …
  • … meeste verdienen tussen tussen $201.000 en $400.000, contante bonus populair
  • Duur ontslagvergoeding stijgt naar tot 24 maanden

Het rapport laat een duidelijke verschuiving zien naar hogere salarisniveaus voor Amerikaanse CFO’s. In vergelijking met 2021 is het aantal CFO’s dat tussen $151.000 en $200.000 verdient afgenomen, terwijl het aantal CFO’s dat meer dan $250.000 verdient aanzienlijk is gestegen. Bijna 3-op-10 CFO’s (28%) in de VS valt nu in de hoogste salarisbandbreedte ($301.000 – $400.000), vergeleken met slechts 10% in 2021.

Inflatie en talentbehoud genoemd als mogelijke oorzaken

Het rapport suggereert verder dat factoren zoals inflatie, talentbehoud en stijgende kosten van levensonderhoud mogelijk bij hebben gedragen aan de toename van de beloningen voor CFO’s. Hoewel sommigen beweren dat de loonsverhogingen gelijke tred houden met de inflatie, suggereren de gegevens dat dit mogelijk niet voor alle werknemersniveaus het geval is. In tegenstelling tot leidinggevenden kregen de meeste werknemers in 2024 namelijk een gemiddelde loonsverhoging van 4%. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Bonussen nemen toe, met voorkeur voor contanten boven aandelen

Uit de enquête blijkt ook dat het aantal CFO’s dat prestatiegerelateerde bonussen in contanten ontvangt, toeneemt. Deze trend kan worden gekoppeld aan een groeiende voorkeur voor contanten boven aandelenbeloning. De bonusverwachtingen variëren interessant genoeg afhankelijk van de salarisband. Degenen die meer dan $300.000 verdienen, verwachten of ontvingen dit jaar een gemiddelde bonus van 32%, terwijl degenen in de $200.000 tot $300.000 band een bonus van 20% verwachten.

Ontslagvergoedingen zien een lichte toename in lengte

Hoewel het percentage CFO’s met een ontslagvergoeding in Amerika ongewijzigd is, is de gemiddelde duur van de ontslagvergoedingen licht gestegen. Het huidige gemiddelde bedraagt zes maanden, vergeleken met vier maanden in 2021. Het is vermeldenswaard dat sommige CFO’s ontslagvergoedingen van maximaal 24 maanden meldden.

Aandelenbeloningen blijven grotendeels ongewijzigd

De resultaten van de enquête ook tonen aan dat de aandelenbeloningen voor CFO’s jaar op jaar geen significante wijzigingen hebben ondergaan. Meer dan twee derde van de respondenten ontving een initiële aandelenbeloning van ten minste 0,5%, met bijna de helft die op enig moment meer dan 1% ontving.

Gerelateerde artikelen