Expert VS: ‘Managementbeloning afstemmen op ESG-prestaties’

Wat kan financieel bestuurder doen voor ESG?

Bedrijven die ESG integreren in de dagelijkse praktijk van corporate governance voldoen niet alleen eerder aan regelgeving en stakeholders maar zullen ook beter in staat zijn om risico’s te beheren, investeerders aan te trekken en hun reputatie te verbeteren. Dat stelt Mallory Thomas van het Amerikaanse kantoor Baker Tilly in een artikel op de Amerikaanse website CFO.com. De risico-expert spreekt zelfs van ESG als ‘a must-have to engage in business’.

  • bedrijven hebben meerdere incentives om ESG te implementeren
  • adviseur geeft adviezen aan CFO’s
  • beloningsbeleid kan gebruikt worden als instrument

Op de website voor CFO’s roept zij daarom bedrijven op om een governance-infrastructuur te ontwikkelen die leidt tot identificatie, monitoring en rapportage van ESG-gerelateerde risico’s.

In het Amerikaanse artikel wijst Thomas er op dat CFO’s een essentiële rol spelen bij de voorbereidingen om te voldoen aan de groeiende vraag naar meer openheid en rapportage van klimaatgerelateerde gegevens en andere milieu-, sociale en corporate governance gegevens. De verplichte richtlijnen gelden in de VS niet voor alle bedrijven maar de uitstraling zal wel veel breder gevoeld worden. De auteur merkt op dat bedrijven nu al steeds vaker verzoeken krijgen om inzicht te geven in het ‘ESG-gehalte’ van hun ketens. Eerder publiceerde FM.nl een artikel (‘Bedrijf met hoge duurzaamheidsscore doet het vaak slechter dan bedrijf met lage score‘) over de moeilijkheden bij het meten van ESG.

Volgens hebben bedrijven verschillende mogelijkheden om ESG proof te worden:

1. Een onafhankelijke en divers bestuur met de juiste kennis is van belang als het aankomt op het overzien van management issues en het verbeteren van de ethische standaards. De CFO werkt, samen met andere directieleden, samen met de raad van bestuur om financiële en ESG-doelstellingen op elkaar af te stemmen om duurzame praktijken vast te stellen en te integreren in de algehele strategie en het risicobeheer van het bedrijf.

2. Bedrijven moeten hun risicomanagement evalueren om ESG-gerelateerde risico’s en kansen te identificeren en beoordelen om deze vervolgens in hun processen te integreren. Het identificeren, beperken, beheren en monitoren van financiële risico’s, milieurisico’s (en mogelijke gevolgen voor de reputatie om de financiële levensvatbaarheid op lange termijn te beschermen) is een rol voor de CFO en zijn management team.

3. ESG-gerelateerde gegevens, waaronder milieugegevens (uitstoot van broeikasgassen en energieverbruik), sociale gegevens (diversiteit van werknemers en betrokkenheid bij de gemeenschap) en bestuursgegevens (bestuursstructuur en beloning van bestuurders) moeten beter ontsloten worden en openbaar worden gemaakt. Het is de taak van de CFO om toezicht te houden op het verzamelen, valideren en analyseren van financiële en niet-financiële gegevens met betrekking tot ESG.

4. Bedrijven die transparante rapportagepraktijken hanteren en tijdig accurate informatie verstrekken aan belanghebbenden, waaronder financiële rapporten, duurzaamheidsrapporten en andere publicaties, zullen goed gepositioneerd zijn om te voldoen aan veranderende regelgeving en belanghebbenden een volledig inzicht te geven in de ESG-prestaties van het bedrijf en de impact daarvan op de ROI.


Lees ook:


5. Actief belanghebbenden bij ESG betrekken, waaronder werknemers, klanten, investeerders en de maatschappij is belangrijk bij het evalueren van de ESG-strategie. CFO’s spelen een cruciale rol bij het faciliteren van het identificeren van materiële ESG-gerelateerde risico’s en kansen binnen het bedrijf en het opnemen ervan in de risicobeheerprocessen en het rapportagekader.

6. Het implementeren van effectieve interne controles en mechanismen om de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en industrienormen te controleren en om eventuele overtredingen van wet- en regelgeving aan te pakken, is een essentieel onderdeel van goed bestuur. De financiële afdeling wordt vaak belast met deze verantwoordelijkheid.

7. Het afstemmen van de beloning van het management op de ESG-prestaties van het bedrijf en het vaststellen van prestatiemaatstaven gerelateerd aan ESG-doelstellingen kan het management motiveren om prioriteit te geven aan duurzaamheid en verantwoorde praktijken.

8. Het opstellen van een ESG-gerelateerde gedragscode zal het gedrag van werknemers richting ESG-compliance sturen, de integriteit bevorderen en onethische praktijken beperken.


The complexity of society’s dynamics and demands from fiduciary responsibilities in finance requires a mindset which bolsters your decision-making quality. To be able to genuinely mitigate risks and seize opportunities for better outcomes, you need to have a keen situational awareness and corresponding reaction capabilities. As values always change, this ‘sharpening of your toolkit’ is an ongoing process. The 2-day program ‘Beyond ESG: purpose and sensemaking in complex finance’ by the Amsterdam Institute of Finance provides you with essential insights and tools to structure and enhance your thinking for lowering risks and improving results.


Gerelateerde artikelen