AM versterkt Raad van Bestuur

fallback
De Raad van Bestuur van AM NV (voorheen Amstelland MDC) wordt uitgebreid.

De Raad van Commissarissen draagt Jaap Gillis, Coen van Oostrom en Peter Ruigrok voor toe te treden tot het bestuur. De voordracht vindt plaats tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei a.s. De voorgenomen benoeming gaat voor de heren Gillis en Ruigrok per deze datum in, voor de heer Van Oostrom per 1 juli a.s. Commissarissen stellen tevens voor Peter Noordanus, sinds 6 januari jl. actief als interim-bestuursvoorzitter, per 1 juli a.s. te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Deze benoemingen geven uitvoering aan het beleid om de Raad van Bestuur te verjongen en te verbreden, zoals de Raad van Commissarissen in december 2003 heeft aangekondigd. Het bestuur van AM zal in haar nieuwe samenstelling bestaan uit de heren Noordanus, voorzitter, Hans van Veggel, vice-voorzitter en de leden Gillis, Van Oostrom en Ruigrok. Conform het rooster van aftreden zal de heer Van Veggel per 31 december a.s. terugtreden uit de Raad van Bestuur. In het eerste halfjaar van 2005 zal hij als Chief Creative Officer aan AM verbonden blijven.

 • Nieuwe leden
  J.C. (Jaap) Gillis MBA MRICS (50) is thans vice-voorzitter van de groepsdirectie AM Development en directievoorzitter van AM Vastgoed. Voor het samengaan van Amstelland en Multi Development Corporation (MDC) in 2002 was hij directievoorzitter van MDC, waar hij sinds 2000 werkzaam was. Voordien was hij directievoorzitter van ING Real Estate International. Hij bekleedt diverse bestuursfuncties; zo is hij lid van de Europese adviesraad van ICSC (International Council of Shopping Centers), lid van ULI (European Council van Urban Land Institute) en bestuurslid van NRW (Nederlandse Raad voor Winkelcentra). De heer Gillis bezit thans 146.756 aandelen AM. Drs C.P.G. (Coen) van Oostrom (34) is directeur van OVG Projectontwikkeling BV in Rotterdam, dat hij in 1997 oprichtte. Daarvoor was hij werkzaam bij Wilma in Antwerpen in operational control en risk management. In een nevenfunctie is hij voorzitter van de stichting Veerhavenconcert in Rotterdam. De heer Van Oostrom bezit thans geen aandelen AM.

  Ir P.S.M. (Peter) Ruigrok (49) is voorzitter van de groepsdirectie van AM Wonen. Voor de fusie tussen Amstelland en MDC bekleedde hij de functie van groepsdirecteur Amstelland Ontwikkeling Wonen. Hij is sinds 1997 werkzaam bij Amstelland. Voordien fungeerde hij onder meer als regiodirecteur bij Bouwfonds Woningbouw, hoofd vestiging bij Heidemij Adviesbureau (Arcadis) en projectmanager ruimtelijke ordening van grote uitbreidingslocaties bij de gemeente Amsterdam. De heer Ruigrok is tevens voorzitter van Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) en SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen). Hij bezit thans 11.452 aandelen AM.

 • Portefeuilleverdeling
  Binnen de vernieuwde Raad van Bestuur zal Peter Noordanus als voorzitter zijn activiteiten concentreren op de strategische verantwoordelijkheid voor de aansturing van de groepen AM Development, AM Wonen en AM Grondbedrijf in samenhang met die van het gehele concern. Daarbij is hij eerstverantwoordelijk voor het financieel-economisch beleid en verricht hij de aansturing van de concernstaven Financiën & ICT, Bijzondere Projecten, In- en Externe Communicatie & Investor Relations en Human Resources. Hans van Veggel blijft als Chief Creative Officer eerstverantwoordelijk voor branding en corporate identity van AM. Daarnaast begeleidt en stimuleert hij de implementatie van de conceptuele design & development-benadering binnen het concern en stuurt hij de in house ontwerpers van T&T Design aan.

  Jaap Gillis en Coen van Oostrom zullen binnen de Raad van Bestuur de groep AM Development (ontwikkeling van winkelcentra en kantoren) als aandachtsgebied hebben. De heer Van Oostrom wordt eerstverantwoordelijk voor het commerciële traject. De heer Gillis zal zich primair concentreren op de organisatie-ontwikkeling, een deel van de buitenlandse activiteiten en asset management (het vormen van vastgoedfondsen). De heer Van Oostrom wordt per 1 januari 2005 tevens voorzitter van de groepsdirectie van AM Development en zal als zodanig eindverantwoordelijk zijn voor de commercieel vastgoed-projecten; de heer Gillis blijft vice-voorzitter. Peter Ruigrok zal binnen de Raad van Bestuur eerstverantwoordelijk zijn voor AM Wonen en AM Grondbedrijf. Hij blijft voorzitter van de groepsdirectie van AM Wonen.

 • Inspraakprocedure
  De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad hebben zich positief verklaard over de uitbreiding van de Raad van Bestuur, waarbij de gebruikelijke inspraakprocedure van de Ondernemingsraad in acht is genomen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen nadere mededelingen worden gedaan over de remuneratie van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur en de benoemingstermijn. De AVA wordt gehouden op donderdag 6 mei a.s. vanaf 15 uur in het Carlton President Hotel te Utrecht.

 • Overname OVG
  Als onderdeel van de benoeming van de heer Van Oostrom zal AM diens ondernemingen OVG Projectontwikkeling BV en OVG Projecten BV overnemen. OVG is gespecialiseerd in de (her)ontwikkeling van nieuw en bestaand bedrijfsmatig onroerend goed (kantoren, winkels en bedrijfspanden), woningbouwprojecten en binnenstedelijke ontwikkeling, met name in de Randstad. Het omzetniveau bedroeg in 2003 circa EURO20 miljoen. De transactie zal deels in contanten en deels in aandelen worden gefinancierd. Ten behoeve van de overname zal op korte termijn een due diligence-onderzoek starten. De overname zal naar verwachting een fractioneel effect hebben op de ontwikkeling van de winst per aandeel.